Grundvattenmagasinen är en tillgång för oss som lever nu men ska även kunna användas av kommande generationer, skriver en representant för LBVA i en replik.
Grundvattenmagasinen är en tillgång för oss som lever nu men ska även kunna användas av kommande generationer, skriver en representant för LBVA i en replik. Bild: LEIF R JANSSON / TT

Byggnation inom vattenskyddsområden behöver övervägas noga

Grundvattenmagasinen är en tillgång för oss som lever nu men ska även kunna användas av kommande generationer.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändaren ”Ingen ambulansstation vid Norra infarten”, 4/3.

Vi har en väldig tur i Halmstad att ha en geologi som har mycket grusavlagringar där grundvattnet kan magasineras och försörja större delen av våra invånare. Fördelen med grundvatten är att nederbörden renas naturligt och lätt rinner ner i marken, nackdelen är att föroreningar också gör det. För att skydda grundvattnet finns vattenskyddsområden.

Byggnation inom vattenskyddsområden i Halmstads kommun behöver övervägas noga, grundvattenmagasinen är en tillgång för oss som lever nu men ska även kunna användas av kommande generationer. Visst går det att bygga en ambulansstation mycket säkert men det behövs mer än bara ett garage för bilar. Det behöver dras fram vatten- och avloppsledningar, energiförsörjning och reservkraft med mera. Det handlar inte bara om en liten yta där bilarna ska stå parkerade utan en anläggning som behöver infrastruktur som måste kontrolleras för all framtid.

ANNONS

Tillsammans i kommunen har vi kommit fram till att lösningen för att upprätthålla en säker och trygg dricksvattenförsörjning är inte att förbjuda all byggnation inom vattenskyddsområden. I stället tittar vi på de platsspecifika geologiska förutsättningarna med utgångspunkt i riktlinjerna för exploatering inom vattenskyddsområden.

Inom Prästjorden och Fotstads vattenskyddsområde passerar många vägar och där samarbetar Halmstads kommun och Laholmsbuktens VA (LBVA) med Trafikverket för att se till att skyddsåtgärder genomförs så att risken för olyckor och konsekvenser om olyckor sker minskar. Det blir allt mer uppenbart att vi måste hantera vatten i samhället på ett nytt och smartare sätt.

LBVA och kommunen tar varje tillfälle att informera om vattensmarta lösningar för att spara på vatten och öka förståelsen för vikten och värdet av vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten.

Många vattensmarta hälsningar,

Mattias Leijon, vd Laholmsbuktens VA

LÄS MER:Fler ambulanser på gång men ingen ny ambulansstation

LÄS MER:Planen på ny ambulansstation skrotas

LÄS MER:Ny ambulansstation kan placeras på Tegelbruket

ANNONS