Bra med naturvårdsavtal för regional skog

Vi gläds åt att Region Halland tagit ett steg mot bättre ansvar för delar av sin skog

ANNONS
|

Den 22 maj firar vi den biologiska mångfaldens dag. Vi gläds åt att Region Halland tagit ett steg mot bättre ansvar för delar av sin skog, genom att ingå ett naturvårdsavtal för 13 hektar vid Allgustorp mellan Region Halland/Hallands skogsallmänning och Naturvårdsverket. När det inte gått att ta tillräckligt ansvar själv för biologisk mångfald är det klokt att ta hjälp av andra.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv i dag och i framtiden. Region Halland förvaltar 2 100 hektar skog. Miljöpartiet fortsätter att påminna om att regionen ska ta ett större ansvar för biologiska mångfald i de skogarna.

ANNONS

Maria Losman och Svein Henriksen, gruppledare Miljöpartiet Halland

ANNONS