Bevara den värdefulla mossen – bygg på annan plats

Planera solkraftsparken på redan förbrukade områden som spolierats av industriell verksamhet.

ANNONS
|

Snokamossen i Torup, Hylte kommun är ett 300 hektar ganska orört naturområde som varit odugligt för mänsklig verksamhet ända sen isarna drog sig tillbaka. Där gick inte att hugga skog, där gick inte heller dika och odla så därför har mossen fått ligga kvar alldeles ostörd i tiotusen år. Låt den få vara, den har ju så många värdekärnor för naturens mångfald.

Planera i stället solkraftsparken på redan förbrukade områden som spolierats av industriell verksamhet. Strax öster om Snokamossen ligger Torups gamla soptipp med färdigt utbyggda vägsystem, infrastruktur och kraftledningsnät. Där går det bygga solkraft utan skador på naturen. Eller varför inte, ännu närmare där vi brukar elektrisk ström?

ANNONS

Centralt, mitt i Torups samhälle är området kring kvarnen avlyst nybyggnation på grund av kvicksilverförorening från kvarnverksamheten. Där går det ju att bygga solceller. Strax åt norrväst på Rydöbruks övergivna industriområden kring sågverk och spånskivan, där stora arealer är påverkade av tidigare verksamhet och träskyddsmedel. Där kan en solkraftspark anläggas utan påverkan på känslig natur.

Vi i Sverige tycker ofta att våra mossar är ganska värdelösa. Vi har ju så många och har ingen nytta av dem. Men generellt sett och i synnerhet ur ett europeisk perspektiv utgör mossarna värdefulla kärnområden av en så sällsynt natur att den nästan bara finns kvar på jorden här hos oss.

Låt dem få vara.

Sören Kabell, Naturskyddsföreningen

LÄS MER:EEW-överklagan avslås – måste inventera djur på Snokamossen

LÄS MER:”Häpnadsväckande med solceller på Snokamossen”

LÄS MER:Länsstyrelsen vill se en inventering av djur och växter i mossen

LÄS MER:Solcellsparken beräknas stå klar om två år

ANNONS