Besparingarna drabbar dem som är mest beroende av samhällets stöd

Nu står vi här igen, när Halmstads kommun återigen ska göra enorma besparingar inom hela kommunen.

ANNONS

Besparingar som drabbar dem som är mest beroende av samhällets stöd! Personer inom LSS blir de som drabbas hårdast då de behöver extra stöd från dagen de föds till dagen de dör.

Vilken förvaltning som än får dessa hårda sparkrav så drabbar det våra medlemmar, då våra medlemmar till skillnad från en normalstörd person, alltid kommer vara beroende av samhällets hjälp och ska då inte behöva känna sig som en belastning varje gång en ny budget ska läggas inom kommunen.

Hur kommer det sig att en rik kommun som Halmstad alltid behöver spara inom områden som inriktar sig mot LSS-verksamhet?

ANNONS

Har kommunen gjort en konsekvensanalys på alla dessa besparingar?

Vad händer om det dras in på personal? Vad händer om personal inte får adekvat fortbildning?

Är kommunen beredd på att ta de ökade kostnader som dessa besparingar leder till om personer inom LSS inte mår bra?

För mest troligt kommer personal bränna ut sig när de ska försöka hinna med allt som står i genomförandeplanerna. Hot och våld mot personal från stressade personer inom LSS kommer mest troligt att öka.

Och jag hoppas verkligen att kommunens lösning på det inte blir att öka medicineringen av våra medlemmar utan i stället löser det med ökad och utbildad personalstyrka och en kompetent och närvarande ledning!

Cecilia Kristensen

ordförande FUB Halmstad-Hylte

ANNONS