Att ha en tillsvidare anställning med möjligheter till att utvecklas – både kompetensmässigt och lönemässigt – är en grundpelare för att bli en attraktiv och god arbetsgivare, menar skribenterna.
Att ha en tillsvidare anställning med möjligheter till att utvecklas – både kompetensmässigt och lönemässigt – är en grundpelare för att bli en attraktiv och god arbetsgivare, menar skribenterna. Bild: Jessica Gow / TT

Besparingar som har kostat – i hälsa och pengar

För att uppnå en god arbetsmiljö är anställningstryggheten grundläggande.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Avtal om hyrpersonal kan sägas upp redan nästa år”, 7/9.

Vänsterpartiet Halmstad har länge konstaterat att bemanningsföretag är ett verktyg som bör användas i en så liten utsträckning som möjligt. Att alliansen i Halmstad år för år kontinuerligt stramat åt resurserna till välfärden är ingen hemlighet. När det i slutändan blivit kommunens anställda som kompenserat genom sin hälsa bör ingen egentligen bli överraskad. Det är olustigt att besparingarna som genomförts – genom vad som på borgerligt språk kallas för “effektivisering” – inte bara har orsakat ohälsosam arbetsbelastning för kommunens anställda; utan även en ekonomisk belastning på kommunen. Besparingarna har resulterat i kostnader.

ANNONS

För att uppnå en god arbetsmiljö är anställningstryggheten grundläggande. Vänsterpartiet – som är arbetarpartiet – står i frontlinjen för arbetstagarna. Att ha en tillsvidare anställning med möjligheter till att utvecklas – både kompetensmässigt och lönemässigt – är en grundpelare för att bli en attraktiv och god arbetsgivare. När man använder inhyrd personal i den utsträckningen som tidigare gjorts försvårar det kommunens målsättning avsevärt.

Att helt möta upp behovet från egen fastanställd personal kräver åtstramningar men inte på ett borgerligt vis. Kommunens uppgift ska vara att av avlasta – inte belasta – anställda hos Halmstads kommun, det kan endast ske utan inhyrd personal genom fasta personalförstärkningar. Endast då möjliggörs en kvalitetssäker kontinuitet för vårdtagarna samtidigt som man tillförsäkrar att arbetsmiljön är god och hälsosam för arbetstagarna.

Vi har sedan tidigare en “vårdskuld” och det är på tiden att vi visar tacksamhet genom handlingskraft och inte bara ovationer.

Vänsterpartiet – som alla redan vet – håller vad vi lovar och när andra partier utger sig för att vara arbetarpartier, då undrar vi om det verkligen stämmer? Är man ett arbetarparti då för man arbetarvänlig-politik, annars hör man till borgerligheten och i det fallet bör man genast upphöra med att göra anspråk till titeln som ett arbetarparti.

ANNONS

Gökhan Doramar (V)

Mikael Ekfeldt (V)

ANNONS