Det behövs personal i klassrummet, på fritids, i köket, i korridorerna och på rasterna, menar skribenten.
Det behövs personal i klassrummet, på fritids, i köket, i korridorerna och på rasterna, menar skribenten. Bild: Pontus Lundahl/TT

Besparingar hotar Laholms skolor

All personal på en skola lägger grunden för ett barns framtid, menar skribenten.

ANNONS
|

Jag är uppvuxen i Laholm. På varje skola jag gått på under min uppväxt, har flera lärare inspirerat mig. När jag efter studenten började jobba som resurs på en av kommunens skolor växte min passion för läraryrket. Även jag skulle bli lärare och en förebild. Det är nu tre år sedan jag började studera till lärare.

Till min förvåning läser jag att kommunen ska göra ännu fler nedskärningar i skolan till hösten för att spara in pengar. Men spara in pengar på vad? Barnens framtid?

I Skollagen (SFS 2010:800) står det viktiga och bra saker, bland annat att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och ge en livslång lust att lära. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov.

ANNONS

Sedan har vi den delen som bör läsas ännu en gång: “I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år (SFS 2010:800, kap. 1, §.10)”. Har ni verkligen barnens bästa i utgångspunkt när ni prioriterar bort viktiga tjänster i skolans verksamhet?

Efter tre år på utbildningen har jag insett att det dyrbaraste lärare har (förutom eleverna) är extra resurser i klassrummet. Sedan kommer extra anpassningar och att anpassa undervisningen för att se till så att alla elever i klassen blir sedda, blir hörda och blir trygga. Vad blir fördelen med detta? Jo, en bra klassrumsmiljö med otroliga möjligheter till lärande. Men hur ska detta hinnas med att göra om det inte finns extra personal?

All personal på en skola lägger grunden för ett barns framtid. Det behövs personal i klassrummet, på fritids, i köket, i korridorerna och på rasterna. Ja överallt, för att skapa trygghet och ett bra klimat på skolan.

Skolan måste se och fånga de elever som riskerar att lämna skolan i för tidig ålder redan från förskoleklassen. Eleverna behöver bra vuxna förebilder och personal som tror på dem redan från början för att bygga ett självförtroende, särskilt om det stödet inte finns hemifrån.

ANNONS

Det finns eldsjälar där ute på skolorna som gör allt för att skolan ska bli en trygg plats och ett extra hem för elever som behöver det. Det är på skolan vissa elever äter sig mätta för dagen när föräldrarna inte har råd. Det är dyrbara resurser som nu riskerar att försvinna från skolan.

Barnen är vår framtid och det kommer inte att förändras. Det som kan förändras är vilka förutsättningar vi ger dem. All personal i skolan har alltid barnens bästa i åtanke, men frågan är vilka förutsättningar ger ni?

En nyfiken lärarstudent

ANNONS