Behöver vi verkligen privata banker?

Det är hög tid att politiker vågar utmana bankernas monopol.

ANNONS
|

Behöver vi verkligen privata banker? Detta uttalande skulle negligeras och förlöjligas för bara tio år sedan, men nu börjar allt fler diskutera frågan. Om riksbanken skulle skapa en digital valuta som staten har full tillgång till för direkta finansiella transaktioner med företag, organisationer och medborgare, skulle inte bara penning- och finanspolitiken bli mycket effektivare men också tillåta fler kreativa verktyg. Exempelvis skulle staten kunna ge lån och bidrag till nationella och långsiktigt intressanta FoU-projekt, större icke-kommersiella initiativ, och andra projekt som banker vanligtvis avfärdar.

Men vad hindrar att staten konkurrerar ut privata banker eller köper upp dem. Förutom att lagstiftningen behöver ändras så innebär förändringen en strid med den mäktigaste eliten i Sverige och internationellt, vilka är storägare i bankerna. Självklart kommer de att fylla medierna med argument varför de är oersättliga och skapa utbredd rädsla i befolkningen. Då behövs politiska partier som har mod och klokhet att tydligt berätta hur ett nytt finanssystem kan designas.

ANNONS

Ekonomen Abba P Lerner utvecklade redan i början av 1900-talet en sådan nationalekonomisk strategi benämnd “funktionell finansiering”, som än i dag är relevant, och som möjliggör för staten att exempelvis minimera konjunktursvängningar och arbetslöshet.

I en värld där ett helt samhällssystem skall transformeras för att bli äkta hållbart och resilient, och det globala finanssystemet är i gungning, vore det extraordinärt gynnsamt om staten hade fullt manöverutrymme. Det är hög tid att politiker vågar utmana bankernas monopol.

Christer Nylander

ANNONS