Att behålla akutsjukhuset i Halmstad är en viktig fråga för hela kommunen, skriver fyra representanter för Hjärta för Halmstad.
Att behålla akutsjukhuset i Halmstad är en viktig fråga för hela kommunen, skriver fyra representanter för Hjärta för Halmstad. Bild: Roger Larsson

Behåll akutsjukhuset i Halmstad, länets största kommun!

Vi tycker det är viktigt att alla politiker är tydliga och klargör sitt ställningstagande inför valet.

ANNONS
|

Hjärta för Halmstad anser att det är av största vikt att Halmstad har kvar sitt akutsjukhus. Vi tycker det är viktigt att alla politiker är tydliga och klargör sitt ställningstagande inför valet. Vi är skyldiga våra väljare det. Att gömma en så här viktig utredning för att ta fram den efter valet tycker vi är att lura invånarna och vi förfäras över att Halmstadpolitikerna inte tydligt står upp för vårt sjukhus.

Att behålla akutsjukhuset i Halmstad är en viktig fråga för hela kommunen. Sjukhuset är en stor trygghetsfaktor för kommuninvånarna och dessutom en stor arbetsplats med många arbetstillfällen. Genom att Halmstad har ett akutsjukhus med kompetens att dygnet runt hantera majoriteten av invånarnas behov av sjukvård skapar vi mervärde för våra kommuninvånare.

ANNONS

Sambandet mellan sjukvårdsfrågor och samhällsfrågor är oerhört viktigt och att Halmstad, som är länets största kommun, ska bli av med sitt akutsjukhus är något vi verkligen starkt motsätter oss. I Halmstad har man en vision om att växa och bli större och skapa attraktivitet, dessutom ökar befolkningen markant under sommarmånaderna. Därav är det högst oroande att de överhuvudtaget finns ett förslag som innebär att kommunen riskerar att bli av med sin dygnet-runt-öppna akutmottagning och förlossning. Här behöver politiker agera handlingskraftigt och ta ställning i denna viktiga fråga för Halmstads framtid.

Vidare ser Hjärta för Halmstad med stor oro att även Högskolan i Halmstads attraktivitet avseende sjuksköterskeprogrammet kommer påverkas om Halmstad saknar akutsjukhus.

Region Halland och Hallands kommuner är ansvariga för hälso- och sjukvård och är också parter i den verksamhetsförlagda utbildningen kopplat till sjuksköterske- utbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Detta innebär att lärosätet och parterna har ett gemensamt ansvar för utformning och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen för att uppnå bästa tänkbara förutsättningar och kvalitet för dessa utbildningar.

Hjärta för Halmstad vill behålla akutsjukhuset och anser att sjukhuset är en mycket viktig och central komponent för en trygg kommun och en positiv samhällsutveckling för Halmstad, kommunen med tre hjärtan.

ANNONS

Hjärta för Halmstad

Ann-Charlott Mankell

Ann-Kristin Nilsson

Håkan Wallin

Yasmine Möllerström Henstam

ANNONS