Avtalet om moskébygge borde aldrig skrivits

2017 erbjöd Samhällsbyggnadsutskottet ett reservationsavtal för ett moskèbygge som stred mot gällande detaljplan. Det borde aldrig ha skett.

ANNONS
|

Replik

till insändaren i HP den 16 maj, "Moskébygget och löftesbrottet".

Diskussionerna och turerna kring erbjudande av tomtmark för att bygga moské på Fyllinge har pågått i ett antal år och föranlett många turer. Ett beslut har fattats men på HP insändarsida förekommer fortfarande åsikter kopplade till detta, till exempel ”stort löftesbrott där endast Centerpartiet stod kvar vid sitt löfte och röstade ja till moskén”.

Det hela inleddes 2017 med att samhällsbyggnadsutskottet erbjöd ett reservationsavtal för ett moskèbygge som stred mot gällande detaljplan. Detta tycks ha glömts bort helt, men kommunens bygglovschef har varit tydlig - ”ett avtal med syfte att uppföra en religiös samlingslokal på tomten är inte förenligt med gällande detaljplan”. Det borde således aldrig ha upprättas något reservationsavtal!

ANNONS

Det förekommer också uppfattningar att val av plats för en moskè är en viktig förutsättning för integrering i samhället. Frågan är då vilka platser som ger bra respektive dåliga förutsättningar. I Halmstad har föreslagna alternativ hittills varierat från mitt i eller i närheten av ett stort upptagningsområde för potentiella besökare, till områden där det i huvudsak bor människor med icke utländsk härkomst.

Med den snabba ökningen av parallellsamhällen, både till antal och storlek, har placeringen av en moské troligtvis liten om ens någon betydelse för integreringen. Det blir snarare ett sätt att undvika en debatt som lyfter blicken och där man på saklig grund och utifrån fakta öppet kan diskutera vad ökningen kan innebära för framtiden.

Realist

ANNONS