Att spara på mat och goda matsituationer är dumt

Ledarskribenten har med anledning av Nutrition Day i början av november på ett utmärkt sätt belyst hur situationen för många äldre ter sig i den vardag de befinner sig, med ett otillräckligt kostintag.

ANNONS
|

Replik. Apropå ledaren ”Skulle våra politiker själva äta äldrematen”? av Malin Lernfelt, 13/11.

Uppskattar din artikel, den är viktig och igenkännande. Du hänvisar också till Leif Mannerström som de flesta av oss känner väl till. Hans kamp för bättre mat till äldre är guld värd. Mycket av problematiken med äldres nutrition är att äldre äter för lite. Många ensamma stunder, tråkigt serverad mat kyld/uppvärmd mat, samt minutstressad personal är säkert på olika sätt bidragande till en ökad undernäring bland äldre. Att spara på mat och goda matsituationer är dumt, kostnaderna kommer i stället igen på kostnader för sjukdomar av olika slag med koppling till näringsbrist. Kostnader bör alltid sättas i förhållande den äldres och samhällets vinster då hälsan kan bibehållas längre, livskvalitén ökar och läkarbesöken blir färre. De enskilt goda exemplen på god matomsorg för äldre, som vi kan ta del av på bland annat FB, får inte tas som incitament för att ”det är lugnt”. Vi är många som ser den verkliga verkligheten för äldre, som en ständig utmaning. Tack Malin Lernfelt för att du med din erfarenhet vill deltaga i denna utmaning!

ANNONS

Ingeborg Oléni

leg sjuksköterska

högskolestudier inom geriatrik och gerontologi

ANNONS