Att planera för en föränderlig framtid en av våra viktigaste uppgifter

Replik. Svar till Gun Jönsson, 14/1.

ANNONS
|

Tack för dina frågor och ditt engagemang i detta viktiga område. Var och en har en stor roll att spela i klimatarbetet, men vi makthavare har naturligtvis ett särskilt stort ansvar.

Halmstads kommun utgår ifrån Agenda 2030 och övergripande internationella klimatavtal som Parisavtalet. Dessa har vi brutit ner i styrande planer, exempelvis den övergripande strategiska planen och mer specifika planer som de nu aktuella energi- och klimatplanen samt Framtidsplan 2050.

Men oavsett hur väl vi lyckas med att minska våra egna utsläpp så måste vi, precis som du skriver, planera för framtida klimatförändringar. Att planera för en föränderlig framtid är en av de viktigaste uppgifter vi har som kommunpolitiker. Det arbetet pågår för fullt i den klimatanpassningsplan som kommer att vara färdig under våren. Där kommer det att presenteras konkreta åtgärder bland annat för att hantera såväl stigande havsnivåer som olika väderhändelser.

ANNONS

Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande

PS. Vad gäller Energi- och klimatplan så finns det möjlighet att tycka till om den fram till den 31 januari. Utförlig information finns på halmstad.se.

ANNONS