Att misslyckas får inte finnas på kartan!

Jonas Bergman, att misslyckas med att nå Parisavtalets klimatmål får inte finnas på kartan!

ANNONS
|

Slutreplik. Apropå Jonas Bergmans (M ) insändarreplik ”Att planera för en föränderlig framtid är en av de viktigaste uppgifter vi har”, 23/1.

Klimatförändringen är en av de saker som vi vet kommer ha en stor, antagligen den största, påverkan på framtiden. Med nuvarande låga minskningstakt av klimatutsläppen beräknas den globala medeltemperaturen ha stigit till mellan 3 och 4 grader, havsnivån höjts med 3-4 m, och högvattennivån här i Halmstad når kanske 6-7 m. till 2100. Dessa siffror är svåra att beräkna för att klimat- och vädersystemen enligt klimatforskarna börjar passera tippingpoints redan vid 2 graders global uppvärmning, kanske tidigare. Självförstärkande krafter snabbar upp takten på uppvärmningen och interagerar med varandra på ett sätt som ingen har kontroll över och som inte kan beräknas, allra minst det fortsatta förloppet i tid.

ANNONS

Det scenariot vill vi inte ha inte här, inte i den låglänta kuststaden Halmstad eller någon annanstans i världen. Det vill ingen lämna över till kommande generationer.

Jonas Bergman, vi är många, för varje dag blir vi fler och fler, och vi ber dig: Ta på dig ledartröjan! Framtiden kräver det.

Låt snarast alla förtroendevalda genomgå klimatutbildning, likaså kommunanställda, bolagschefer och anställda.

Alla skolelever bör genomgå utbildning anpassad efter ålder.

Alla kommuninvånare ska ges möjlighet att ta del av utbildningen.

Kommunicera rakt och tydligt vad som krävs av oss alla för att vi ska klara Parisavtalets mål.

Gör klart att tiden är knapp och ändrade beteenden kommer att krävas, men att vi har allt att vinna.

Gun Jönsson,

medlem i Klimataktion Halmstad

ANNONS