Skribenten tycker att det ska satsas mer på sol- och vindkraft i Sverige.
Skribenten tycker att det ska satsas mer på sol- och vindkraft i Sverige. Bild: Michael Sohn

Att intensifiera satsningen på vindkraft och solkraft är en ansvarsfull strategi

Kärnkraften behövs inte i Sverige.

ANNONS
|

Sol- och vindkraft har stora fördelar när det gäller att byta ut smutsig energi mot ren utsläppsfri energi. Denna kraft kan byggas till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft, de kan byggas snabbt, de har inget farligt avfall och inga utsläpp.

Motståndarna till vindkraft menar att kärnkraftverken är en mer stabil baskraft, men faktum är att de kan plötsligt stanna, så kallade snabbstopp, ofta ett par gånger per år. Då måste en mycket stor mängd el plötsligt ersättas från andra enheter i elnätet, vilket kan vara problematiskt.

I den svenska debatten har Vattenfalls beslut att stänga de äldsta Ringhalsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 kritiserats, vilket gjordes av ekonomiska skäl. Dessa reaktorer uppfyller inte EU:s nuvarande säkerhetskrav. Det skulle kosta flera miljarder kronor att bygga säkerhetsinneslutningar och bättre nödkylningssystem för att uppfylla kraven, bortkastat på reaktorer som börjar närma sig sin tekniska livslängd.

ANNONS

Flera kärnkraftsvänliga debattörer nämner fjärde generationens kärnkraft som ersättning för dagens kärnkraftverk. I själva verket är det tekniska drömmar som realistiskt kan bli tillgängliga tidigast om 20 år eller längre.

I Frankrike byggdes 1974–1986 ett fjärde generationens kärnkraftverk, som kunde producera bränsle ur kärnavfall. Det stängdes dock 1996 efter många tekniska problem och höga kostnader, cirka 200 miljarder kronor i dagens penningvärde. En stor nackdel är att återanvändningen av avfall som bränsle kräver transporter och upparbetning, en farlig och besvärlig process. Det finns risk för att terrorister får tag i producerat plutoniumbränsle vid transport.

En rapport från Svenska Kraftnät, SVK 2018/2260 med beräkningar av det svenska elsystemet, visar att en kombination av vindkraft, vattenkraft, solkraft och kraftvärme kan garantera en trygg och säker elförsörjning i Sverige.

Kärnkraften behövs inte i Sverige utan en ansvarsfull strategi är att intensifiera satsningen på vindkraft och solkraft .

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

ANNONS