En insändare om islam besvaras.
En insändare om islam besvaras. Bild: Damian Dovarganes

Att be, fasta och hjälpa sina medmänniskor är exempel på det sharia lär

Att vilja stoppa människor från att utöva sharia är som att förhindra människor från att göra gott i samhället.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Politiskt budskap som förs fram i religionens namn bör bemötas”, 11/5.

Att kritisera, diskutera och ha dialog är väldigt positivt. Det är dock stor skillnad mellan att kritisera och att sprida fel information som i sin tur vilseleder folk.

Att be, fasta, hjälpa sina medmänniskor är exempel på det sharia lär. Att vilja stoppa människor från att utöva sharia är som att förhindra människor från att göra gott i samhället.

Inom sharia finns även straff för dem som begår brott. Lagarna för straff inom Islam kan dock inte implementeras överallt, i Sverige exempelvis ska svenska lagar gälla.

ANNONS

Profeten Muhammad (frid vare med honom) blev hånad och kränkt av människor i 13 år vilket gjorde att han blev tvungen att migrera. När Profeten återvände efter tio år med 10 000 följeslagare förlät han sina största fiender och visade barmhärtighet.

Religionsfrihet är något som Islam förespråkar: ”Låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den” (18:29). ”Det finns inget tvång i religionen” (2:256).

Att jämlikhet mellan könen tas upp är intressant. I Sverige fick kvinnor rösträtt år 1921, likaså var man sen med att ge dem arvsrätt. Islam gav dessa rättigheter till kvinnor redan för 1 500 år sedan. Innan Islam behandlades kvinnor på ett brutalt sätt. Islam ändrade på detta. Profeten sade: ”Den bästa bland er är den som behandlar sin fru på bästa möjliga sätt”.

Islam hjälper kvinnan ekonomiskt. Enligt Islam har en man inte rätt till sin frus egendom och inkomster men kvinnan har dock rätt till mannens och samtidigt har han ansvaret att försörja familjen. På det sättet fungerar arvet inom Islam väldigt fördelaktigt för kvinnor.

Rasism: Att Islam anklagas för rasism visar brist på kunskap. Profeten sade:

”Människor! Sannerligen är er Gud en och er [stam]fader är en. Sannerligen är en arab inte överlägsen en icke-arab eller en icke-arab över en arab. Och på samma sätt är en ljushyad inte överlägsen en mörkhyad, eller en mörkhyad över en ljushyad.”

ANNONS

Koranen uppmanar till att skydda de heliga platserna av andra religioner.

”Och om Gud inte höll tillbaka viss människor med andra som redskap skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken” (22:40).

Vi kan fråga oss att var det religion som orsakade världskrig som ledde till att miljontals människor dödades under 1900-talet? Svaret är ett tydligt nej.

Musab Rashid, teologistudent

Fotnot. Citat med sifferhänvisning är hämtade ur Koranen. Angivna siffror hänvisar till suror. Övriga två citat är, i ordningsföljd, hämtade ur Sunan Ibn Majah nr 1977 samt Masnud 19774.

ANNONS