Andra länder mer vana att vara utan förskola

Sveriges väl utbyggda barnomsorgen är viktigt för att upprätthålla samhällsbärande funktioner - stängning av typ skolor bör därmed ger större negativa konsekvenser än i de flesta andra länder.

ANNONS
|

I Sverige har vi en livsstil där föräldrar till närmare 100 % är beroende av kommunal barnomsorg vilket som jag förstått inte är fallet i många länder där föräldrar har svårt att över huvud taget få kommunal barnomsorg innan barnen ens börja skolan. Betänk detta innan åberopande andra länders agerande i denna fråga!

Att ordna omsorg för utvalda samhällsbärande grupper – tror jag inte är ett bra alternativ. Hur lätt är det att lämna sitt gråtande 2-åriga barn på en förskola som hen inte känner igen sig på efter förmodade sammanslagningar i olika form - med en jobbig inskolning som färskt minne.

ANNONS

/Mait Sturesson

ANNONS