”Vindkraft är ett snabbt och effektivt sätt att utöka grön och förnybar elproduktion i Sverige. Exempelvis skulle 63 procent av de vindkraftverk som nekades under 2022 kunnat ge cirka 13 TWh el.”
”Vindkraft är ett snabbt och effektivt sätt att utöka grön och förnybar elproduktion i Sverige. Exempelvis skulle 63 procent av de vindkraftverk som nekades under 2022 kunnat ge cirka 13 TWh el.” Bild: Johan Nilsson/TT

Vindkraft som möjliggörare – när möjligheterna ges

Det krävs hållbara incitament för Sveriges kommuner som underlättar för att ny vindkraft kan byggas. Vi anser att en ekonomisk ersättning till närboende är nödvändig. Det skriver Lars Andersson från Energiföretagen och Cecilia Dalman Eek, ordförande för Svensk Vindkraft

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Senaste IPCC-rapporten talar klarspråk – klimatomställningen är akut. Därför är det positivt att Sveriges industrier kommit så långt i sitt arbete att ställa om till fossilfrihet. Men för att klara av elektrifieringen behövs mycket mer el.

Energiföretagens senaste analys visar att elbehovet växer i hela Sverige och att elproduktionen behöver dubbleras på knappt 20 år om vi ska lyckas med elektrifiering och omställning. Trots detta stoppade kommunerna sju av tio nya vindkraftverk under 2022, enligt en undersökning av Svensk vindenergi. Detta hämmar klimatomställningen och är ett stort problem för Sveriges konkurrenskraft.

Ska Sverige klara av att bygga ut elsystemet i den omfattningen som behövs och leverera elen som behövs till industrier och företag, måste lagändringar ske som röjer hinder och kortar tillståndsprocesser för både elproduktion och elnät.

ANNONS

Vindkraft är ett snabbt och effektivt sätt att utöka grön och förnybar elproduktion i Sverige. Exempelvis skulle 63 procent av de vindkraftverk som nekades under 2022 kunnat ge cirka 13 TWh el. Det motsvarar nästan 10 procent av dagens elanvändning.

Skulle regeringen dessutom godkänna de havsbaserade vindkraftsparker som ligger på deras bord skulle Sverige kunna öka sin årliga produktion med 60–70 TWh. Fyra av dessa ligger utanför Halland. Kattegatt syd, Vindpark Falkenberg, Stora Middelgrund och Galatea-Galene skulle med sina sammanlagda cirka 17 TWh både sänka elpriset, skapa en grönare framtid och öka Sveriges konkurrenskraft.

I dagarna samlas företagare, politiker och andra vindkraftsintressenter i Falkenberg på en konferens, under parollen ”Vindkraft som möjliggörare – när möjligheterna ges”. För att säkerställa att den elproduktion som industri och samhälle behöver, också byggs, behövs bland annat:

• Hållbara incitament för Sveriges kommuner krävs som underlättar för att ny vindkraft kan byggas. Vi anser att en ekonomisk ersättning till närboende är nödvändig. Ersättningen måste dock vara skälig så att Sverige kan bibehålla sin konkurrens mot närliggande länder.

• Tillämpa EU:s regler om kortare tillståndsprocesser för elproduktion. Stärk kommunernas drivkrafter att godkänna ny elproduktion och tidigarelägg kommunens beslut gällande ny vindkraft och se över det kommunala vetot.

ANNONS

• Regeringen behöver hantera havsbaserad vindkraft snabbare – det är inte rimligt att vänta i åratal på besked om en investering kommer att få genomföras.

Det har aldrig funnits så många goda skäl till att bygga ny elproduktion som i dag.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser och stärka Sveriges försörjningstrygghet, så möter vi ett konkret och uttalat behov hos vår industri och transportsektor så att de kan utveckla fossilfria och konkurrenskraftiga produkter för en global marknad.

Det är dags för politisk handlingskraft och en samhällelig kraftsamling, så att vi tillsammans kan minska vår sårbarhet, öka vår motståndskraft, pressa ner de höga elpriserna och nå Sveriges klimatmål. Låt oss ta vara på den möjligheten!

Lars Andersson

ansvarig för vindkraft Energiföretagen

Cecilia Dalman Eek

ordförande Svensk Vindkraft

ANNONS