”Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, men vi är långt ifrån klara.”
”Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, men vi är långt ifrån klara.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Viktigt med ledarskap för en säkrare byggbransch

Ledare i byggbranschen har många viktiga uppgifter. Men för att ledarskapet ska fungera krävs att det finns bra förutsättningar och resurser. Det handlar om rätt kompetens, bra stöd och tillräckligt med tid. Det skriver Martin Endunge, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen, med anledning av internationella Arbetsmiljödagen den 28 april.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Arbetsmiljön i svensk byggbransch blir allt bättre. I många avseenden ligger vi bra till i jämförelse med andra branscher eller i internationella jämförelser. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

På den årliga säkerhetsdagen är temat därför förutsättningar för bra ledarskap. För ska vi pressa ner antalet olyckor ytterligare krävs ledare som har bra förutsättningar och kan visa vägen.

Förbättringarna och att den arbetsrelaterade ohälsan minskar kommer av idogt arbete och ökad riskmedvetenhet i företagen samt att Byggföretagen som branschorganisation fokuserat på branschens arbetsmiljöutmaningar under lång tid. Arbetsmiljörådgivare ger kontinuerligt råd och stöd till medlemsföretag.

ANNONS

I Byggbranschens säkerhetspark kan man reflektera och diskutera kring vanliga riskmiljöer. I Håll nollan samverkar vi i arbetsmiljöfrågor med branschens kunder. För att minska antalet olyckor i byggbranschen är Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där våra medlemsföretag driver verksamhet. I dag har över 350 000 genomfört utbildningen.

Den 28 april infaller den internationella Arbetsmiljödagen. Byggföretagen uppmärksammar detta årligen genom säkerhetsdagen då vi uppmanar alla byggföretag att reflektera över hur arbetsmiljön på arbetsplatserna kan bli ännu bättre. Eftersom ledarskapet är viktigt för god arbetsmiljö, så fokuserar vi i år på förutsättningar för bra ledarskap.

Ledare i byggbranschen har många viktiga uppgifter. De ska såklart bidra till att skapa framgångsrika företag, en bra arbetsmiljö och en god stämning. Men för att ledarskapet ska fungera krävs att det finns bra förutsättningar och resurser. Det handlar om rätt kompetens, bra stöd och tillräckligt med tid.

Attityder, värderingar, beteenden och ett bra och konstruktivt medarbetarskap är också viktigt för ett välfungerande ledarskap. Med bra förutsättningar så är det många som kan fungera bra i ledarroller, men med dåliga förutsättningar så är det svårt att lyckas.

Byggbranschen har kommit långt i arbetet med att förbättra arbetsmiljön, men vi är långt ifrån klara. Vi kan aldrig vara nöjda förrän antalet som blir sjuka på grund av jobbet, allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll.

ANNONS

På årets säkerhetsdag hoppas vi ta ytterligare ett steg i den riktningen. Vårt mål är klart – ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet i den svenska byggbranschen.

Martin Endunge

arbetsmiljörådgivare Byggföretagen

ANNONS