”Jag tycker detta är positivt eftersom parlamentet är direktvalt av folket och därmed förstärks demokratin.”
”Jag tycker detta är positivt eftersom parlamentet är direktvalt av folket och därmed förstärks demokratin.” Bild: Fredrik Persson / TT

Viktigt att rösta i EU-valet

Ett starkt EU kan tillsammans med USA och andra demokratiska stater försvara våra värderingar. Det skriver den tidigare inrikesministern Jörgen Andersson inför det stundande EU-valet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 9 juni går vi till val för att väja ett nytt EU-parlament. Sedan förra valet har parlamentet flyttat fram sina positioner och har blivit en makt att räkna med i besluten om sakfrågorna.

Jag tycker detta är positivt eftersom parlamentet är direktvalt av folket och därmed förstärks demokratin. Det blir också en välbehövlig makt balans mellan EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet. Det har också medfört att mer och mer av besluten har direkt påverkan på utvecklingen i vårt land. Därför är det viktigt att vi får upp valdeltagandet och att fler går och rösta. Detta val är väl så viktigt som vårt riksdagsval.

ANNONS

I samband med utfrågningarna av partiordförandena om EU-valet, som nyss avslutats i SVT av Anders Holmberg, ingick det ett spel på en bräda , där man skulle ange om mer makt skulle läggas på EU att besluta om eller beslut skulle ta tillbaks till Sverige. Ur journalistisk utgångspunkt var det kanske ett intressant grepp. Men det fordras också en djupare analys. Jag tror att man måste göra både och. Markera det som skall ligga på medlemsländernas ansvar och det som skall överföras till unionen.

Om man jämför med USA så glömmer vi ofta att detta också är en union, bestående av 50 delstater baserat på en konstitution från slutet av 1700-talet. Även om det säkert finns behov av moderniseringar i dag, så kan man inte annat än beundra de män som författade denna grundlag med en maktdelning av president–kongress med två kamrar och högsta domstol. Den anger också ett stort självbestämmande för delstaterna. Lite förenklat kan man säga att federala lagar och budget som styr unionen samt försvars- och utrikespolitik beslutas i Washington, i övrigt ligger besluten på delstaterna.

När det gäller framtiden för EU kan man faktiskt snegla lite grann på den amerikanska grundlagen. Arbetsmarknadspolitik, näringspolitik, sjukvård och äldrevård, skogsfrågor – det kommunala självstyret är exempel på frågor som skall beslutas nationellt. Min uppfattning är att det som skall flyttas till EU är försvars- och säkerhetspolitik samt utrikespolitiken. Varför? När vi blicka ut över världen i dag så ser vi ett hotande Ryssland som anfaller en fredlig granne för att öka sin makt. Vi ser ett Kina och ett Indien som växer sig allt starkare och utgör en internationell maktfaktor både inom ekonomi och handel.

ANNONS

Det transatlantiska samarbetet är viktigare än någonsin men även där behövs ett starkt EU.

USA har ett invånarantal på 335 miljoner EU har 451 miljoner. Skall EU kunna hävda sig på den internationella arenan måste man tala med en röst. Det är naivt att tro att 27 olika försvars- och utrikespolitik kommer att ha något inflytande över jättar som Kina och Indien eller Ryssland vilket i sin förlängning försvagar medlemsländerna och hotar vår demokrati. EU kommer att öka i betydelse.

Ett starkt EU kan tillsammans med USA och andra demokratiska stater försvara våra värderingar. Därför är det viktigt att vi går och röstar den 9 juni, så att vi kan få ett högt valdeltagande vilket stärker vår gemensamma demokrati.

Jörgen Andersson

före detta inrikesminister (S)

ANNONS