En röst på oss är en röst för det solidariska samhället där vi värnar miljön och lyfter de långsiktiga perspektiven.
En röst på oss är en röst för det solidariska samhället där vi värnar miljön och lyfter de långsiktiga perspektiven. Bild: Privat

Vi vill att det ska vara gott att leva i Halmstad

En röst på oss är en röst för det solidariska samhället där vi värnar miljön och lyfter de långsiktiga perspektiven. Det skriver Lennart Lorick (MP) i debattserien Val 2022 Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Miljöpartiet vill utveckla Halmstad till kommunen där vi själva och våra efterkommande vill bo, arbeta och turista. Vi vill bygga det goda samhället som fysiskt och socialt ger utrymme för och integrerar generationer och kulturer. Vi vill värna och utveckla kommunens fantastiska förutsättningar i form av gröna värden, jordbruk, vattendrag och kust.

Vår ideologiska syn bygger på solidaritet med djur, natur, ekosystem, kommande generationer och andra människor.

Vi lever i en tid när Miljöpartiets grundläggande tankar om ekologisk hållbarhet är mer angelägna än någonsin tidigare. På lokal nivå behöver vi gå före och visa hur vi kan bygga det hållbara samhället och skapa ett Halmstad som är koldioxidneutralt och som tär så lite som möjligt på världens resurser.

ANNONS

Miljöpartiet vill utveckla Halmstads kommun samtidigt som vi slår vakt om de gröna och blå värden som gör kommunen attraktiv. Halmstads kommun bör arbeta för marina reservat till förmån för biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet.

Vi ser en välfungerande kollektivtrafik som en grundförutsättning i en modern kommun. Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig för alla och ha hög turtäthet. Det ska vara enkelt att välja buss eller tåg. Det ska vara lätt att byta trafikslag och även att få med sig sin cykel eller sparkcykel.

Generellt ska kommunala resurser prioriteras till miljövänliga transporter. Miljöpartiet ser hellre satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar än kommunal sponsring av klimatfientligt flyg.

Att bygga ett socialt hållbart samhälle är en stor utmaning men är grundläggande för att behålla vårt öppna, fria och demokratiska samhälle. Vi är fortsatt positiva till olika skolformer men det är viktigt att alla skolformer har rättvisa ekonomiska förutsättningar. Inga skolor ska tillåtas ha gräddfiler och vi vill inte att vinstintressen inkräktar på våra barns utbildning.

I takt med en åldrande befolkning är det viktigt att anslå resurser till värdiga boende- och vårdformer för äldre. Vi tror också att livskvaliteten för människor av alla åldrar kan förbättras genom ett brett och innovativt kommunalt arbete för att skapa fysiska och sociala miljöer där människor kan mötas över åldersgränser.

ANNONS

Alla tjänar på att människor kan delta meningsfullt i sitt lokala samhälle så långt upp i åldrarna som möjligt.

För att uppnå våra mål inom ekologisk och social hållbarhet är det viktigt med ekonomisk hållbarhet. Kommunens ekonomi ska vara i balans. Alla investeringar ska utföras enligt livscykelanalyser av miljö- och klimatpåverkan samt ekonomi under anläggningars livslängd.

Miljöpartiet vill att det ska vara gott att leva i Halmstads kommun. En röst på oss är en röst för det solidariska samhället där vi värnar miljön och lyfter de långsiktiga perspektiven. Det är en röst för ett framtidsinriktat och inkluderande Halmstad.

Lennart Lorick (MP)

civilingenjör

ANNONS