"Så länge det sipprar ut miljonbelopp varje år för omotiverade lokalkostnader och bidrag till fristående aktörer, är det magstarkt att skära ned på Kulturskolan."
"Så länge det sipprar ut miljonbelopp varje år för omotiverade lokalkostnader och bidrag till fristående aktörer, är det magstarkt att skära ned på Kulturskolan." Bild: Stina Johansson

Vi värnar Kulturskolan i Halmstad

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill ta ett gemensamt ansvar för att värna Kulturskolan. Det skriver partiernas ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden som vill stoppa de föreslagna avgiftshöjningarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Över 3 000 barn och unga går varje vecka till någon av Halmstad Kulturskolas fantastiska verksamheter. I samma ögonblick som de går in genom dörrarna på Kulturhuset Najaden kommer de till en unik plats där människor från hela kommunen möts.

På få andra platser möts unga Halmstadbor från olika delar av kommunen, med olika bakgrunder och med olika livsförutsättningar. De möts för att tillsammans eller enskilt utöva och lära sig kultur i olika uttrycksformer.

Kulturskolan har i dag en bred verksamhet som leds av lärare med högsta nationella kvalitet. Det är en verksamhet att vara stolt över. Samtidigt som Kulturskolan når många elever runt om i kommunen, återstår fortfarande utmaningen att nå barn och elever från olika bakgrunder och i synnerhet barn i socioekonomiskt utsatta områden.

ANNONS

Just nu finns det 1 779 barn i kö som inte kan erbjudas plats inom det de har sökt till.

I det läget går Alliansminoriteten fram med en budget som innebär nedskärningar i Kulturskolan på 1,2 miljoner kronor. För att därefter föreslå att avgifterna ska öka med 150 kronor per termin och barn, en chockhöjning som innebär att Kulturskolans tillgänglighet och roll som en inkluderande plats hotas.

För en del Halmstadbor är höjningen inga problem, medan för andra Halmstadbor innebär höjningen krossade drömmar om att delta i Kulturskolans verksamhet. Det blir effekten av Alliansminoritetens nedskärningspolitik.

10 procent av familjerna som har barn i Kulturskolan tycker att avgiften redan i dag är för hög. En höjning som kan innebära att barnen inte längre kan delta i Kulturskolan. Samtidigt som Kulturskolans svårigheter att nå ut till fler barn befästs. Om förslaget om höjda avgifter blir verklighet kommer Kulturskolans roll som en integrationsskapande plats för alla, att minska.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill ta ett gemensamt ansvar för att värna Kulturskolan. Vi ska vara stolta över att vi har en av Sveriges bästa kulturskola ur ett kvalitetsperspektiv. Med yrkesskickliga pedagoger och ökad tillgänglighet har Kulturskolan potential att bli ännu bättre. I det här läget väljer därför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att tillsammans försöka stoppa avgiftshöjningarna och bibehålla dagens avgifter.

ANNONS

Så länge det sipprar ut miljonbelopp varje år för omotiverade lokalkostnader och bidrag till fristående aktörer, är det magstarkt att skära ned på Kulturskolan. Om du som går i Kulturskolan, är vårdnadshavare till barn i Kulturskolan, jobbar i Kulturskolan eller vurmar för Kulturskolan, tillsammans med oss driver på för att avgifterna inte ska höjas, kan vi tillsammans nå framgång i frågan.

Innan avgifterna fastställs ska de hela vägen upp till kommunfullmäktige, så än finns det tid. Gör din röst hörd! Tillsammans gör vi skillnad.

Daniel Nilsson Brodén (V)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Cleo Latifa Khaldi (V)

ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Sandra Erlandsson (S)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Inga-Lill Nilsberth (S)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Magnus Jeppesen (S)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Jenny Sjöstedt (S)

ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Ola Oscarsson (S)

ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Lars El Hayek (S)

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

ANNONS