”Vaccinering mot covid-19 är vår just nu mest prioriterade fråga och ett mycket viktigt verktyg i kampen mot pandemin.”
”Vaccinering mot covid-19 är vår just nu mest prioriterade fråga och ett mycket viktigt verktyg i kampen mot pandemin.” Bild: Robin Aron

Vi vaccinerar nu i högre takt än vi får vaccin

Vi tror inte samverkan gynnas av att lägga tid på skriverier som skapar otrygghet och får vår hårt arbetande personal att tappa sugen. Det skriver Alliansen i Region Halland i ett svar på en debattartikel av ledande socialdemokrater i Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Ledande socialdemokrater inom såväl länets kommuner som inom regionen talar sig varma om samling och samarbete kring den pågående vaccineringen. När politiken startade upp sitt arbete efter helgerna den 8 januari var vårt första möte inom regionens ledning, majoritet och opposition, en information om vaccinationsläget.

En samling med målet om en gemensam hållning och samarbete över såväl partigränser som mellan majoritet och opposition.

På detta möte mellan tjänstemän och politiker fanns stora möjligheter för var och en att framföra synpunkter och, om så önskades, även föreslå förändringar i regionens strategi. Ingen hade något att erinra mot redovisning och strategi. Tvärtom! Döm om vår förvåning då vi läser ledande socialdemokraters debattartikel i frågan!

ANNONS

Inledningsvis ställer vi oss frågan, vilka riktar sig debattörerna till? Är det en utsträckt hand till samling och samarbete? Är det för att skrämma upp patienter? Är det för att knäcka redan hårt arbetande personal? I ärlighetens namn, vi förstår inte syftet.

När möjligheten återigen gavs till samling och samarbete valde ledande socialdemokrater att vara tysta. Inte ett ord!

Vi som politisk ledning vill med detta svar rikta oss till regionens invånare och våra anställda. Vi tar det politiska ansvaret för vad som skall göras. Våra tjänstemän har vårt fulla förtroende att arbeta med hur detta skall ske.

Vi tror inte samverkan gynnas av att lägga tid på skriverier som skapar otrygghet och får vår hårt arbetande personal att tappa sugen. Låt oss ta vara på de tillfällen som ges för att tillsammans påverka vårt gemensamma arbete.

Vaccinering mot covid-19 är vår just nu mest prioriterade fråga och ett mycket viktigt verktyg i kampen mot pandemin. Vi delar uppfattningen om att vi ska genomföra vaccinationen så säkert och effektivt som möjligt, men låt oss inte glömma att det skall vara tryggt också.

Den prioriteringsordning för vaccinering som tagits fram av FHM och som vi följer, innebär att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död ska vaccineras allra först.

ANNONS

För oss är tryggheten för de som vaccineras en viktig del av kvaliteten, vilket innebär att varje individ ska ges möjlighet att ta ett välgrundat beslut och genomgå vaccination under ordnade former.

Genom att erbjuda våra äldsta inom kommunal omsorg vaccinering, i närvaro av redan känd personal i så hög utsträckning som möjligt, tror vi att vi ökar både tryggheten och förutsättningarna för dem att göra ett informerat val. Detta tillsammans med den osäkerhet som rått kring leveranser, vilka förutsättningar som vaccinet i sig kräver vad gäller hantering och logistik samt utbildning och att få igång systemet för uppföljning, innebar att vi som planerat startade vaccineringen i liten skala.

Denna medvetna strategi gav organisationen möjlighet att göra justeringar för att vara väl förberedda för att kunna accelerera takten under förra veckan. Vår bestämda uppfattning är att ingen avvikande mening framkommit kring denna strategi, inte förrän i debattartikeln.

Just nu är vi en av få regioner som har uppföljningssystemet på plats. Vi har också högre kapacitet än vad leveranserna medger. Till och med förra veckan hade cirka 3 000 personer inom den första prioriteringsgruppen fått sina första doser. I slutet av denna vecka, ska alla som så önskar och som bor inom kommunens äldreboenden ha fått sina första doser.

ANNONS

Den förhållandevis långsamma starten kan man givetvis ha synpunkter på, men vi har stort förtroende för strategin och den enorma insats som gjorts och görs av väldigt många medarbetare inom ramen för pandemin och också i arbetet med vaccination.

Från Alliansens sida ser vi att planeringen är ändamålsenlig och vi är övertygade om att vår roll är att stötta det arbete som görs snarare än driva på en debatt om antalet nålstick under den första av ungefär 26 veckors vaccinering.

Vaccinationsplaneringen följs regelbundet upp, bland annat via Regionstyrelsens arbetsutskott. Vi är ytterst förvånande över att synpunkter på planeringen inte på något sätt lyfts av oppositionen i det forumet.

Socialdemokraterna, såväl som övriga ledamöter, har även framöver goda möjligheter att framföra synpunkter och på så sätt kunna påverka arbetet. Ta gärna vara på dessa tillfällen!

Mikaela Waltersson (M)

Helene Andersson (C )

Benny Strandberg (KD)

Tommy Rydfeldt (L)

för Alliansen i Region Halland

Svar på ”Vaccineringstakten behöver öka i Halland”.

ANNONS