”Nu uppmanar vi alla, föreningar, församlingar, privatpersoner och företag att sätta press på politikerna och visa att vi står enade bakom kravet på att följa Parisavtalet.”
”Nu uppmanar vi alla, föreningar, församlingar, privatpersoner och företag att sätta press på politikerna och visa att vi står enade bakom kravet på att följa Parisavtalet.” Bild: Jonatan Gernes

Vi står enade bakom kravet på att följa Parisavtalet

Vi kräver att våra politiker vågar se sanningen i vitögat och agera motsvarande vad den akuta kris vi befinner oss i kräver. Det skriver en rad föreningar i Klimatnätverket södra Halland med anledning av Jonas Bergmans uttalande i kommunfullmäktige om målet att minska utsläppen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M) var tydlig. Halmstad kommer inte att följa Parisavtalet och minska utsläppen med 15 procent årligen enligt den plan kommunen låtit ta fram tillsammans med Uppsala universitet.

Svaret på allmänhetens fråga angående koldioxidbudgeten på kommunfullmäktiges möte den 25 maj vittnar om bristande insikt om behovet av att ta ansvar för de akuta frågor som klimatförändringarna utgör.

Men svaret från kommunen inleddes krismedvetet:

”Klimatet är en av vår tids ödesfrågor. Stigande havsnivåer i kombination med extremväder är redan i dag en realitet som påverkar Halmstad och utvecklingen av vår kommun. I förslaget till budget för de kommande åren syns också de ekonomiska effekterna tydligt, med snabbt ökande investeringar för att klimatsäkra staden – bland annat en förutsättning för att kunna bygga nya bostäder i närheten av Nissan. Att inte lyckas bromsa temperaturökningen till en rimlig nivå kommer att få enorma konsekvenser och där har vi alla ett stort ansvar för att bidra”, sa Jonas Bergman.

ANNONS

Det verkar ju lovande. Men när det påpekades att Halmstads kommun behöver minska utsläppen med 15 procent årligen för att ha en chans att nå Parisavtalet uppmålade Jonas Bergman ett omöjligt scenario i stället för att ta vara på tillfället att tala om möjligheter, nödvändigheter och framtida vinster!

Detta trots att samma möte inleddes med en revisionsrapport där man granskat arbetet med framtida kostnader för att skydda medborgare och livsmedelsförsörjning mot naturkatastrofer orsakade av klimatförändringarna.

Det är i våra ögon anmärkningsvärt hur man, samtidigt som man redogör för de stora, ekonomiska effekterna av klimatförändringarna, och säger att alla har ett stort ansvar att bidra, förklarar att man inte är beredd att följa internationella avtal för att göra något åt orsakerna.

Detta väcker frågor om hur politiker prioriterar när världen nu står inför de största utmaningarna i modern tid. Arbetar våra politiker för en trygg framtid, på riktigt?

Vi kräver att våra politiker vågar se sanningen i vitögat och agera motsvarande vad den akuta kris vi befinner oss i kräver. Bortom alla politiska slogans finns en verklighet som inte går att förhandla bort.

Det här handlar inte om partipolitik, det handlar om överlevnad och att följa internationella överenskommelser. Det ansvaret ligger på alla regioner i hela världen, södra Halland är inget undantag.

ANNONS

Civilsamhällets ansvar är att göra klart för politikerna att vi kräver klimat- och miljöansvar av dem.

Vilka vi än är, vad vi än brinner för – det här är frågor som angår oss alla.

Nu uppmanar vi alla, föreningar, församlingar, privatpersoner och företag att sätta press på politikerna och visa att vi står enade bakom kravet på att följa Parisavtalet och värna om våra barns framtid och naturen.

Isabelle Clarén

Palle Nielsen

Anne-Marie Bruno

Ingrid Bergelin

kontaktpersoner för Klimatnätverket södra Halland:

Naturskyddsföreningen Halmstad

Klimataktion Halmstad

Cykelfrämjandet Halmstad

Fältbiologerna Halmstad

XR-Halland

Fridays For Future Halmstad

ANNONS