”En av Centerpartiets ideologiska skygglappar för kärnkraften har gjort att de tillsammans med de rödgröna fattat politiska beslut som ledde till en avveckling av Ringhals 1 och 2 i förtid.”
”En av Centerpartiets ideologiska skygglappar för kärnkraften har gjort att de tillsammans med de rödgröna fattat politiska beslut som ledde till en avveckling av Ringhals 1 och 2 i förtid.” Bild: Anders Ylander

Vi ska korrigera en ineffektiv rödgrön klimatpolitik

Att avveckla fullt fungerande kärnkraftverk gynnar inte klimatet. Att Sverige infört högre inblandning av biodrivmedel än andra EU-länder innan den inhemska produktionen är fullt utbyggd har lett till orimliga prishöjningar för bilägarna. Det skriver Cecilia Rönn (L) i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Christofer Bergenblock (C) anklagar Liberalernas och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari för att ha gett upp klimatmålen. Ingenting kunde vara felaktigare.

Liberalerna har i regeringen getts möjlighet att korrigera en ineffektiv rödgrön klimatpolitik. En av Centerpartiets ideologiska skygglappar för kärnkraften har gjort att de tillsammans med de rödgröna fattat politiska beslut som ledde till en avveckling av Ringhals 1 och 2 i förtid.

Detta har lett till elbrist och överföringsbrist till den grad att hushåll och företag gått på knäna på grund av skyhöga elpriser. Den situationen gör inte att företag vågar satsa på den gröna omställningen. Detta ändrar vi nu på.

ANNONS

Att avveckla fullt fungerande kärnkraftverk gynnar inte klimatet. Att Sverige infört högre inblandning av biodrivmedel än andra EU-länder innan den inhemska produktionen är fullt utbyggd har lett till orimliga prishöjningar för bilägarna. Sverige dammsuger i dag världsmarknaden på biodrivmedel som produceras i världen.

Vi satsar nu budgetmedel på att bygga ut laddningsstrukturen i hela landet. För att transportsektorn ska nå sina klimatmål måste vi elektrifiera fordonsflottan.

Sedan regeringen tillträdde har Liberalerna prioriterat att vidta en rad strategiska åtgärder för att skapa förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av svensk energiproduktion. Man har tagit beslut för att möjliggöra mer kärnkraft, för att underlätta installation av solceller och etablering av vindkraft. Vi behöver alla fossilfria kraftslag vi kan få.

Vi har även höjt anslaget för att restaurera och återväta våtmarker på en permanent hög nivå. Vi har utökat industriklivet för att ge industrin förutsättningar och möjligheter att ställa om. Under Sveriges ordförandeskap har Romina Pourmokhtari dessutom lyckats förhandla fram flera viktiga delar i Klimatpaketet Fit for 55.

Det Christopher Bergenblock, det är att vara den vuxen i rummet. Att sätta sig vid förhandlingsbordet, ta ansvar och genomföra en klimatpolitik som tar oss till våra klimatmål samtidigt som svenska folket känner att de vill vara med på resan.

ANNONS

Cecilia Rönn (L)

riksdagsledamot Halland

Svar på Replik på ”Regeringen har gett upp om klimatet” av Christofer Bergenblock, 13/5.

ANNONS