”KD anser att Region Halland ska utgå från principen en barnmorska per födande.”
”KD anser att Region Halland ska utgå från principen en barnmorska per födande.” Bild: Lise Åserud

Vi sätter kvinnan först i förlossningsvården

Region Halland utmärker sig i nationella jämförelser med en förlossnings- och kvinnohälsovård i framkant, men vi kan aldrig vara nöjda och luta oss tillbaka. Det skriver kristdemokraterna Johnny Rosenberg Bodmar och My Clingston.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

För några veckor sedan besökte företrädare för Kristdemokraterna i Region Halland konferensen ”Framtidens kvinnohälsa”. Det var en dag fylld med givande samtal och föreläsningar, men också hjärtskärande berättelser om en förlossnings- och kvinnohälsovård som i många delar av vårt land upplevs inte fungera.

Region Halland utmärker sig i nationella jämförelser med en förlossnings- och kvinnohälsovård i framkant, men vi kan aldrig vara nöjda och luta oss tillbaka. Tvärtom så står vi inför stora utmaningar vad gäller såväl kompetensförsörjning som arbetet med att ge kvinnan den bästa upplevelsen – inför och efter sin förlossning.

För oss kristdemokrater handlar det om att skapa en kontinuitet; där kvinnan inte bara ses som en patient, utan att man också är lyhörd inför hennes behov och önskemål. Mot denna bakgrund föreslår vi kristdemokrater ett antal förslag för att förbättra den halländska förlossnings- och kvinnohälsovården:

ANNONS

KD anser att Region Halland ska utgå från principen en barnmorska per födande. För att uppnå den ambitionen ska regionen därför erbjuda vidareutbildning till barnmorska med bibehållen lön, men också skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där arbetstidsförkortningar kan vara en del.

Vi vill att samtliga kvinnokliniker i Halland har multiprofessionella team där smärtläkare, kurator, barnmorska eller sjuksköterska, gynekolog och fysioterapeut ingår – samt att vi utvecklar samarbetet mellan kvinnokliniken och kvinnohälsovården för att skapa en ökad kontinuitet för kvinnan. Vi vill också utveckla arbetet med kvarvarande graviditets- och förlossningsskador. Ingen kvinna ska behöva begränsa sin vardag flera månader och år efter en graviditet och förlossning.

Vi vill utveckla arbetet med att motverka förlossningsrädsla – exempelvis genom auroraverksamheten – men även arbetet med att behandla förlossningsdepression. Ingen kvinna ska behöva känna att hon inte får det stöd eller den behandling hon behöver. Det är en viktig fråga som inte bara drabbar kvinnan själv, men också hela familjen. Vi vill samtidigt att erbjudandet av stöd från amningshjälpen ska vara en naturlig del för nyblivna mammor.

Vi ser också ett allt större behov av att kunna erbjuda alternativ smärtlindring; därför är vår ambition att det ska strävas efter att kunna tillgodose behovet av förlossningspool i smärtlindrande syfte, men också att Region Halland utreder möjligheten att erbjuda vattenförlossning för den som så önskar. Kristdemokraterna sätter kvinnan och den blivande familjen i fokus.

ANNONS

För oss i Kristdemokraterna handlar det om att sätta det som är viktigast först – människan framför systemet. Du ska inte behöva vara rädd för att lämnas ensam när det är dags att föda ditt barn, och barnmorskan behöver få det stöd hon eller han behöver för att inte behöva välja mellan födande blivande mammor. Du ska kunna lita på att du får den hjälp du är i behov av både under och efter din graviditet. Vi är redo att sätta kvinnan och den blivande familjen i fokus.

Johnny Rosenberg Bodmar (KD)

toppkandidat Regionfullmäktige

My Clingston (KD)

regionfullmäktigekandidat

ANNONS