"I Halland som helhet ser vi att utsläpp från biltrafik och konsumtion är två områden som är särskilt viktiga att jobba med.”
"I Halland som helhet ser vi att utsläpp från biltrafik och konsumtion är två områden som är särskilt viktiga att jobba med.” Bild: Henrik Björnsson

Vi måste alla hjälpas åt och agera mot klimatkrisen

Är det något vi lärt oss av klimatkrisen så är det att den inte går att lösa med en åtgärd, det krävs tusentals sådana. Det skriver Hallands landshövding Brittis Benzler och länsråd Jörgen Peters med anledning av IPCC:s senaste klimatrapport.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

För drygt en vecka sedan presenterade FN:s klimatpanel IPCC en rapport om världens rådande klimatläge. Rapporten är allt annat än spekulationer och ”kansken” – det är en beskrivning av vad som väntar om vi inte alla ställer om och agerar – nu.

Klimatpanelen berättar att det utan tvivel är mänsklig påverkan som har värmt upp atmosfären, havet och landområdena. Slutsatsen rapporten nämner är att vi kraftigt måste minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser inom de närmsta årtiondena. Detta för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 och helst inte 1,5 grader.

Vi måste alla hjälpas åt för att hindra dominobrickorna att snabbt falla mot klimatförhållanden vi aldrig tidigare upplevt.

ANNONS

Rapportens resultat påverkar även oss hallänningar och länsstyrelsen som myndighet har en stor roll i klimatarbetet. Vår verksamhet vilar på Agenda 2030 och vi förväntas med det dra vårt strå till stacken i den internationella överenskommelsen om att värna sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

I Hallands läns klimatstrategi belyser vi framför allt fyra utmaningar: fossilfria och effektiva transporter, resurseffektiva och fossilfria energisystem, klimatsmart jord- och skogsbruk samt hållbar konsumtion och produktion. Utifrån dessa utmaningar och utifrån Agenda 2030 anordnar vi bland annat löpande seminarier för tjänstepersoner, politiker och intresserad allmänhet.

FN:s mycket omfattande rapport presenterar obekväma fakta, men just därför är det ännu viktigare att ta dem på stort allvar. I Halland som helhet ser vi att utsläpp från biltrafik och konsumtion är två områden som är särskilt viktiga att jobba med. Vi menar därför att vi måste se över våra beteenden och minska våra utsläpp – inte bara prata om dem.

Mycket har gjorts för klimatet, men alla behöver göra mer och i snabbare takt, för läget är akut. Varje organisation och varje person har sina förutsättningar att bidra till omställningen, och får agera utifrån dem. Vi på Länsstyrelsen ska göra vad vi kan för att minska både våra egna utsläpp och uppmuntrar andra att göra detsamma.

ANNONS

Vi vänder oss därför till kommuner, företag, organisationer och invånare i Halland. Under 1,5 år har pandemin lärt oss att vi är många som är redo att göra drastiska förändringar om vi måste.

Vi har visat att förändringarna kan göras både snabbare och i större utsträckning än vad man tidigare trott. Vi måste alla ta tag i det här – som hallänningar, som organisationer och som medmänniskor.

Är det något vi lärt oss av klimatkrisen så är det att den inte går att lösa med en åtgärd, det krävs tusentals sådana. Vad kan du göra?

Brittis Benzler

landshövding

Jörgen Peters

länsråd

ANNONS