”Genom att fokusera på befolkningstillväxt, samhällsgemenskap och investeringar i både människor och miljön, skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer.”
”Genom att fokusera på befolkningstillväxt, samhällsgemenskap och investeringar i både människor och miljön, skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer.” Bild: Roger Larsson

Vi investerar i människor och miljö för en hållbar framtid

I vårt budgetförslag har vi en tydlig vision för hur Halmstad ska bli grönare, öka samhällsgemenskapen och fortsätta att växa. Det skriver fyra företrädare för det politiska styret Ansvar för Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vårt samarbete inom Ansvar för Halmstad grundar sig på den gemensamma strategi som vi tillsammans tagit fram. Den bygger på att Halmstad behöver en fortsatt befolkningstillväxt för att vi ska kunna kompetensförsörja och finansiera välfärden även i framtiden.

På måndag den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget. I vårt förslag har vi en tydlig vision för hur Halmstad ska bli grönare, öka samhällsgemenskapen och fortsätta att växa.

För att ta kliv mot ett grönare Halmstad har vi bland annat en satsning på subventionerade busskort för unga och äldre. Det är en insats som kommer ge goda effekter på både klimatet och samhällsgemenskapen. Normalresan i Halmstad i dag är en person i bilen och en sträcka under tre kilometer. När Halmstad blir en allt större stad behöver fler åka kollektivt och vi tror att bästa sättet är att göra det enklare, billigare och att skapa dessa goda vanor tidigt i livet.

ANNONS

Ett samhälle är aldrig starkare än sin svagaste länk och stärkt samhällsgemenskap är ett viktigt område i vår strategi. I vår budget har vi därför flera satsningar för barn och unga. Bland annat kommer Ranagård att få en ny mötesplats för unga och Andersberg kommer att få ytterligare en mötesplats och en ny konstgräsplan.

Under 2025 har vi tagit bort effektiviseringskraven för barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Vår tidigare satsning med en brottsförebyggande enhet fortsätter med bland annat fältverksamhet, SSPF och avhopparverksamhet. Med ett utökat förebyggande arbete har vi större möjligheter att fånga upp barn och unga i riskzon i ett tidigt skede.

I skolan läggs en stor del av grunden för resten av våra liv och alla lärare och elever förtjänar goda förutsättningar i en trygg miljö. För att säkerställa detta startas både en akutskola för hotrelaterade situationer och en resursskola för elever med behov av särskilt stöd. Barnen är vår framtid och i vår budget finns satsningar som kommer förbättra både skolgång och fritid för många unga i vår kommun.

Men vi investerar inte bara i människorna i vår kommun, utan även i våra fysiska miljöer.

För att skapa en mer levande stadskärna har vi snart ett nytt Lilla torg och nu startas även en arkitekttävling för framtidens Stora torg. Med nya visioner utvecklar vi också Tylösand och Östra stranden till att bli mer lockande destinationer med brett utbud, kontinental puls och attraktiva miljöer.

ANNONS

Halmstad växer till en allt större stad och nya Stationsstaden utgör en viktig del i det. Vi förenklar morgondagens resande med en helt ny stadsdel med bättre möjligheter för kollektivtrafiken, nya kontorsytor för näringslivet och nya bostäder för fler invånare.

Genom att fokusera på befolkningstillväxt, samhällsgemenskap och investeringar i både människor och miljön, skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer. Tillsammans bygger vi ett Halmstad att vara stolta över.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd

Anna Fallkvist (M)

kommunråd

Ella Kardemark (KD)

kommunråd

Urszula Hansson (S)

kommunråd

Ansvar för Halmstad

ANNONS