”I den samlade lägesbilden som polis och kommun gjort så är stadskärnan den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet.”
”I den samlade lägesbilden som polis och kommun gjort så är stadskärnan den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet.” Bild: Jan Stohr

Vi i Hjärta för Halmstad vill ha ett tryggt Halmstad

Hjärta för Halmstad står för en politik som verkar för att alla Halmstadsbor ska känna framtidstro och uppleva trygghet i kommunen. Det skriver Ann-Charlott Mankell och Roger Krook.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Återigen visar färska statistiska siffror Halmstads dystra och nedåtgående trend när det gäller trygghet och säkerhet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för femtonde gången tittat på indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Halmstad hamnar på plats 207 av 290 kommuner, vilket är en försämring med 13 platser sen året innan.

Det är dags att ledande politiker tar ett krafttag om denna viktiga fråga.

I den samlade lägesbilden som polis och kommun gjort så är stadskärnan den plats där flest invånare, enligt medborgardialoger och enkät, upplever otrygghet. Här måste vi politiker agera kraftfullt.

ANNONS

De åtgärder som gjorts senaste mandatperioden har inte hjälpt utan tvärtom har upplevelsen av otrygghet försämrats. Vi i Hjärta för Halmstad tycker att trygghet ska vara en rättighet för alla!

I dag upplever många otrygghet och att trygghet endast är ett privilegium för några få. När tron på framtiden går förlorad så blir brottslighet och våld ett alternativ, det vill vi ändra på.

Hjärta för Halmstad står för en politik som verkar för att alla Halmstadsbor ska känna framtidstro och uppleva trygghet i kommunen. Hjärta för Halmstad vill införa kommunala ordningsvakter som genomför trygghetsskapande patrullering, ingripanden vid ordningsstörningar, vägledning till allmänheten, samt samverkan med polis.

Vi vill också ha bättre belysning. I samband med att kommunen vill spara pengar och släcka gatubelysningen kommer tyvärr andra samhällskostnader med ökat antal olyckor. För den som är ute i morgontrafiken när lamporna är släckta så är det oerhört stor skillnad i hur snabbt man hinner uppmärksamma cykel- och gångtrafikanter som inte själva använder reflex eller belysning.

Normalt tänds och släcks belysningen i samband med solens ned- och uppgång, men nu har Halmstads kommun beslutat att spara in en timme på belysningen kväll och morgon. Just den timmen då våra oskyddade barn cyklar till skolan! Det måste finnas bättre sätt att spara el på än just denna timme.

ANNONS

På samma sätt möter vi hundägare och småbarnsföräldrar som berättar att kvälls- och morgonpromenaderna har börjat bli obehagliga eftersom det är mörkt och otryggt.

Vi i Hjärta för Halmstad vill ha ett tryggt Halmstad och vi vill att lamporna på gatorna tänds i samband med solens ned- och uppgång. Det finns andra sätt att spara på än att släcka gatubelysningen. Ett liv är värt så mycket mer.

Ann-Charlott Mankell

Roger Krook

Hjärta för Halmstad

ANNONS