”Inför detta läsåret var det rekord i antal sökande till fordonsprogrammet med mer än 80 sökande på 48 platser.”
”Inför detta läsåret var det rekord i antal sökande till fordonsprogrammet med mer än 80 sökande på 48 platser.” Bild: Jari Välitalo

Vi i Halmstad ska vara stolta över det nya fordonsprogrammet

Sverigedemokraterna Halmstad har föreslagit att vi ska anslå medel för att snabbt kunna utöka antalet platser på Kristinehedsgymnasiet. Det skriver Lars Larsson (SD) och Andreas Ahlqvist (SD).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Nyligen blev Kristinehedsgymnasiet nominerad till årets transportskola. Detta är ett tecken på den goda och attraktiva utbildning som bedrivs där.

Tidigare i år kunde vi i Hallandsposten läsa att mer än 90 procent av alla elever därifrån får jobb direkt efter examen och av förra årets studenter var det till och med så många som 25 av 26 möjliga som gick rakt ut i arbete efter avslutat utbildning.

Det är så klart mycket glädjande om än inte förvånande då transportindustrin skriker efter arbetskraft och det är ytterligare ett tecken på att utbildningen håller hög klass och är uppskattad av våra företag. Vi i Halmstad ska vara stolta över att ha vågat ta steget och anlägga ett nytt fordonsprogram.

ANNONS

Inför detta läsåret var det rekord i antal sökande till fordonsprogrammet med mer än 80 sökande på 48 platser. Det var alltså 32 sökande som inte fick läsa en utbildning där över 90 procent får arbete direkt och där behovet från transportsektorns sida är mycket stort. Enligt en artikel i Hallandsposten (18/4-23) ville 41 procent av åkerierna nyanställa och 55 procent sa sig ha svårt att hitta förare.

Det fanns alltså mycket goda chanser att även dessa 32 hade kunnat gå rakt ut i arbete efter avslutad utbildning

Sverigedemokraterna Halmstad föreslog i vårt förslag till mål och budget för 2024 att vi skulle anslå medel för tillfälliga lokaler för att därmed snabbt kunna utöka antalet platser på Kristinehedsgymnasiet. Detta som en temporär lösning för att få fram fler platser på våra eftertraktade program samtidigt som vi hade kunnat bistå till att lösa kompetensutmaningen inom motorbranschen.

De tillfälliga lokalerna var tänkta att vara på plats tills dess att de nya lokalerna för bygg- och anläggningsprogrammet står klara.

Tyvärr valde styret att slå ner vårt budgetförslag och således stoppade man en satsning på fler personbilstekniker, chaufförer, lackerare med flera till företagen i Halmstad.

Från Sverigedemokraternas sida vill vi uppmana Ansvar för Halmstad att ta i beaktande de många positiva effekter som hade kommit av den satsningen vi presenterade.

ANNONS

Vi vill också uppmana styret att ta med sig detta inför kommande budgetprocesser.

Som politiker måste vi vara lyhörda inför marknadens behov av utbildad personal.

För kommunen, för näringslivet och inte minst för våra unga som vill läsa en utbildning som näst intill garanterat leder till arbete.

Lars Larsson (SD)

2:e vice ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Andreas Ahlqvist (SD)

kommunråd

ANNONS