”Mäns våld mot kvinnor är en pågående pandemi och ett enormt samhällsproblem. Det skapar lidande, begränsar kvinnors frihet och kostar pengar för individer och för samhället.”
”Mäns våld mot kvinnor är en pågående pandemi och ett enormt samhällsproblem. Det skapar lidande, begränsar kvinnors frihet och kostar pengar för individer och för samhället.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi har inte en jämställd vård

Jämställdheten har inte gått för långt – vi har en väldigt lång väg kvar. Det skriver centerkvinnorna Mari-Louise Wernersson och Jenny Håkansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det sägs att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. På många sätt är det sant. I Sverige har många av oss ett bättre liv med möjligheter, rättigheter och friheter som andra kvinnor världen över bara kan drömma om.

Men det betyder inte att vi har nått slutet på resan. Jämställdheten har inte gått för långt – vi har en väldigt lång väg kvar.

Mäns våld mot kvinnor är en pågående pandemi och ett enormt samhällsproblem. Det skapar lidande, begränsar kvinnors frihet och kostar pengar för individer och för samhället. Det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle att kvinnor berövas sin rätt att leva tryggt och fritt.

ANNONS

Sverige är en stark demokrati och har över lag ett robust rättssystem med en stark rättssäkerhet, men det finns tecken på att rättstryggheten är svagare – särskilt för kvinnor. Det är påtagligt i statistiken över sexualbrott, ett brott där det främst är kvinnor som blir utsatta. 2021 anmäldes 9 668 våldtäkter och av dem är 3 913 våldtäkter på ett barn, alltså en person mellan 0–17 år. I denna grupp är unga tjejer de som främst utsätts.

Sexuellt våld mot unga tjejer begås ofta av unga killar och unga killar utsätter också sina partners för våld i nära relation. Endast fem av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom, det är en skam för det svenska rättsväsendet. Ingen oskyldig ska bli dömd. Men det är inte tusentals tjejer som ljuger om att de har blivit våldtagna – det är tusentals våldtäktsmän som inte döms.

Kvinnor ska också kunna driva företag i kvinnodominerade branscher. De riskerar att kraftigt försämras när högljudda politiska krafter utmålar kvinnor som driver företag inom välfärd som tjuvar av skattepengar. Dessutom ska valfrihet som är gynnsamt för branschen och för arbetstillfällen i branschen avskaffas. Att slå vakt om Lov och Rut är viktigt för kvinnors företagande – och arbetslivet!

ANNONS

Vi ställer frågan: varför ska män kunna göra vinst på skattepengar för att bygga en byggnad, men kvinnor ska förbjudas att göra det för att driva en verksamhet i byggnaden?

Ni kanske tror att vi har en jämställd vård – fel! Forskning sker i högre utsträckning på män än på kvinnor, och vetenskapen om sjukdomar som drabbar kvinnor, exempelvis endometrios, är fortfarande låg. Alla har rätt till en evidensbaserad vård, det innebär en vård baserad på bästa tillgängliga kunskapen av professionell expertis och utifrån den berörda personens situation erfarenhet och önskemål. När vården och forskningen inte är jämställd får det allvarliga konsekvenser som följd.

Det syns till exempel på hjärtinfarkter: kvinnors och mäns symptom kan se olika ut och i nuläget får kvinnor mindre evidensbaserad vård än män. Det kan delvis bero på lägre kunskap, delvis på bemötande. Kvinnors sjukdomar och hälsa måste tas på allvar, både i forskning och i bemötande.

Centerkvinnorna vill satsa på forskning på sjukdomar som drabbar kvinnor, och vill att forskning på sjukdomar som drabbar både kvinnor och män ska ske på både kvinnor och män, det borde vara grundläggande.

Vi söker ditt stöd i valet i höst för att fortsätta driva dessa frågor vidare.

ANNONS

Mari-Louise Wernersson

vice förbundsordförande Centerkvinnorna, riksdagskandidat

Jenny Håkansson

distriktsordförande Centerkvinnorna, region- och riksdagskandidat

ANNONS