"Risken är dock uppenbar att flera av de besparingar som nu genomdrivs i Halmstads kommun drabbar det förebyggande arbetet i skola, socialtjänst och fritidsverksamhet."
"Risken är dock uppenbar att flera av de besparingar som nu genomdrivs i Halmstads kommun drabbar det förebyggande arbetet i skola, socialtjänst och fritidsverksamhet." Bild: Hasse Holmberg/TT

Vi driver på för ett Halmstad som håller samman

Vi vill se ett Halmstad på 2020-talet som är tryggt oavsett var man bor. Det skriver de två socialdemokratiska kommunråden i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Vi står nu på tröskeln till 2020-talet. När vi summerar det politiska året 2019 i Halmstad kan vi konstatera att det varit mycket snack och översyner – mindre verkstad.

Ett tydligt avtryck är dock det borgerliga styrets beslut om besparingar, vars konsekvenser redan börjat synas och kommer märkas alltmer.

Det borgerliga minoritetsstyret försvarar gärna stora neddragningar med att inte vilja vältra över kostnader till kommande generationer. Men om inte vissa utgifter tas nu kan de i stället fördubblas till kommande generationer. Att föra en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar politik är både att ta ansvar i dag och i morgon.

ANNONS

Dessutom har vi under det fleråriga borgerliga styret sett en rad exempel på slöseri med våra gemensamma resurser. En dålig skolplanering har lett fram till att alla de tillfälliga elevplatser i paviljonger kostar betydligt mer än om det hade varit permanenta lokaler.

Vad har då vi socialdemokrater gjort för att ändra på tingens ordning? Jo, I de två senaste budgetförslagen föreslog vi mer resurser än alliansstyret till vård, skola omsorg, men det avvisades.

Vi föreslog en förbättrad och snabbare samhällsbyggnadsprocess för att få fler skolor och bostäder på plats, men det avvisades. Vi föreslog fler klimatåtgärder samt tidiga och socialt förebyggande insatser med en social investeringsfond. Detta avvisades också. Därutöver har vi under året lagt ett antal förslag i nämnder och fullmäktige som tyvärr oftast röstats ned av minoritetsstyret med stöd av SD.

Vi beklagar detta. För klyftorna i vår kommun behöver verkligen minska, inte öka. Blickar vi framåt några år kommer dagens ställningstaganden och även de beslut som undviks att fattas få betydelse längre fram. Mer än någonsin behövs nu en tydlig politik för ett sammanhållet Halmstad.

Samtidigt har vi stora utmaningar framöver för att klara kompetensförsörjningen. Ska kommunen kunna bemanna de jobb som ska utföras i välfärden, måste åtgärder till mot stigande sjuktal och för ett hållbart arbetsliv.

ANNONS

Vi socialdemokrater vill att välfärden utvecklas, inte avvecklas genom privatiseringar och stora neddragningar. Risken är dock uppenbar att flera av de besparingar som nu genomdrivs i Halmstads kommun drabbar det förebyggande arbetet i skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Det i sin tur ger risk för grogrund till ökad otrygghet och kriminalitet.

Vi vill se ett Halmstad på 2020-talet som är tryggt oavsett var man bor. Förutom de viktiga nationella åtgärder som presenterats kan och måste också kommunen sätta på sig ledartröjan.

Grogrunden till kriminalitet ska motverkas. Fler barn och unga måste få stöd innan det går snett, inte färre. Vi vet att tidiga insatser lönar sig för att stoppa inflödet till grovt våld och kriminalitet. Därför måste fler tidiga och samordnade insatser till mellan exempelvis skola, socialtjänst och de som jobbar med ungas fritid och hälsa.

Som socialdemokrater och största oppositionsparti i kommunen kommer vi envist fortsätta att driva på för ett Halmstad som håller samman. Det är vårt enkla och sanna nyårslöfte.

Krissi Johansson (S)

kommunråd

Stefan Pålsson (S)

kommunråd

ANNONS