”Rätt förvaltad skulle Lagan kunna vara norra Europas viktigaste biotop för biologisk mångfald och naturturism. Forsande vatten i Laholm med hoppande lax skulle innebära ökade fastighetsvärden och skapandet av permanenta arbetstillfällen.”
”Rätt förvaltad skulle Lagan kunna vara norra Europas viktigaste biotop för biologisk mångfald och naturturism. Forsande vatten i Laholm med hoppande lax skulle innebära ökade fastighetsvärden och skapandet av permanenta arbetstillfällen.” Bild: Fredrik Magnusson

Vi behöver påbörja miljöåtgärder i Lagan nu

Behandlingen av Västsveriges näst största älv Lagan belyser den pågående galenskapen där man valt att hårdexploatera ån i stället för att utnyttja dess potential. Det skriver Kent Nyman och Krister Joneken från föreningen Lagans Vänner.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Civilingenjör Mikael Gottfridsson förklarar pedagogiskt i debattartikel införd i GP (22/12-22) hur dysfunktionell prissättningen är på el och hur debatten missbrukas. Även dagar då det inte blåser exporterar vi el.

Elen är obetydligt dyrare att producera i dag än för några år sedan. Vi har EU:s största energiöverskott, men också dagar med elbrist. Elnätsutbyggnad, internationell prissättning och andra länders effektunderskott och obalans i produktion löser vi dock inte oavsett om vi sätter turbiner i varenda liten bäck i Sverige.

FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15, har just avslutats och Sverige har förbundit sig till miljöåtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden. Våtmarksskapande åtgärder är klimatmässigt effektivare och bättre för miljön än att slakta vattendrag för att rädda EU med fossilfri el.

ANNONS

Behandlingen av Västsveriges näst största vattendrag Lagan, belyser den pågående galenskapen där man valt att hårdexploatera ån i stället för att utnyttja dess potential. På den linjen är det. Här har det lokala så kallade ”gröna” Centerpartiet har gett antimiljöpolitiken ett ansikte. Att ens utreda positiva effekter genom utrivning av det skadligaste dammbyggets inverkan finns inte på kartan. Fortfarande år 2023 så produceras ingen miljömärkt el i Lagan. Folkliga protestlistor hamnar i papperskorg.

Föreningen Lagans Vänner har presenterat konstruktiva alternativa lösningar för Statkraft som även markägare stöttat. Folkvalda centerpartister ger i stället Statkraft frikort att behandla vattnets tillgång som dess egen och Statkraft vill lägga stor del av Lagans vatten i tunnel.

Alla miljöutredningar pekar på att den viktigaste faktorn för biologisk mångfald är naturligt strömmande vatten. Bara genom utbyte av turbiner och förbättringar av ett par dammar i Lagans övre del så uppnås en effektivisering som överstiger Laholms kraftverks produktion. Genom att riva denna i systemet mest skadliga damm kan hälften av den naturliga laxproduktionen komma igång. Utdöende arter som havsnejonöga och flodpärlmusslan kan räddas.

Det har byggts 100 vindkraftverk i Laholm de senaste åren utan att elpriset påverkats. Elpriset kommer inte heller att påverkas om så allt vatten i Lagan leds i tunnel för elproduktion. Vid byggnationen av Laholms kraftverk 1932 uteblev den förväntade tillväxten i kommunen. Miljöskadan hade underskattats.

ANNONS

Rätt förvaltad skulle Lagan kunna vara norra Europas viktigaste biotop för biologisk mångfald och naturturism. Forsande vatten i Laholm med hoppande lax skulle innebära ökade fastighetsvärden och skapandet av permanenta arbetstillfällen. Detta har hittills schabblats bort. Pålästa ungdomar är frustrerade över att vi inte uppfyller våra internationella åtaganden.

Genom att skapa våtmarker vid Lagans utdikade torvområden görs mångdubbelt större insats för klimatet än att lägga ån i tunnel för att skapa ökad elexport. Centerns Erling Cronqvist jublar oförbehållsamt åt Statkrafts planerade vattentunnelprojekt och Knäred kan snart åter blomstra enligt honom. I hur många år? Vackert? Tondövheten är total.

Vår förening arbetar i linje med Sveriges internationella miljöåtagande och vi har presenterat konstruktiva alternativa lösningar för Statkraft som markägarna stöttat. Åtgärder som kan börja genomföras i dag och som skulle underlättas med samarbete av politiker fria från tunnelseende.

Kent Nyman

Krister Joneken

föreningen Lagans Vänner

ANNONS