”Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer.”
”Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer.” Bild: Anders Wiklund/TT

Vi behöver fler lärarkollegor – nu!

Ansvariga politiker, på både nationell och lokal nivå, måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ned. Det skriver Helen Nilsson, ordförande för Sveriges Lärare i Halmstad, med anledning av Skolans dag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Lärarna är avgörande för byggandet av framtidens samhälle, utbildningens kvalitet och helt avgörande för att barn och elever ska kunna tillägna sig adekvat kunskap. Därför är det allvarligt att så många lämnar yrket.

I Halland har 13,0 procent av alla utbildade lärare valt att lämna yrket. Andelen lärare i fritidshem är hela 21,3 procent som har valt att göra något annat. Bland yrkeslärare samt lärare i praktiskt-estetiska ämnen är siffrorna ännu högre, hela 24,1 procent har lämnat yrket.

Den 5 september firas Skolans dag och vi vill uppmärksamma det fantastiska yrket som läraryrket är, men vi behöver fler utbildade och behöriga kollegor för att vi ska kunna lyckas i vårt uppdrag.

ANNONS

I Halland är Halmstad den kommun med flest utbildade lärare som har valt att lämna yrket med hela 17 procent, nästan var femte lärare.

I rapporten ”Lärarna som lämnat yrket” kan vi konstatera att ungefär 35 000 lärare lämnat sitt yrke och idag gör annat än arbetar som lärare. Visst är det naturligt att vissa gör det, men samtidigt utgör dessa personer en potential för att snabbt öka antalet lärare i skolorna i lärarbristens Sverige.

Det huvudsakliga skälet till att lärare lämnar är dålig arbetsmiljö med mycket stress och hög arbetsbelastning. Varje lärare som lämnar yrket på grund av olika missförhållanden är ett misslyckande för skolsystemet. Med de nedskärningar som vi ser runtom i landet kommer stressen och arbetsbelastningen öka än mer. Vi befarar att andelen legitimerade lärare som byter bana blir ännu större än vad den är idag.

Skolväsendet behöver mer resurser, och det snarast. Annars riskerar lärarbristen att öka än mer.

Situationen i Halmstad är anmärkningsvärd. Att så hög andel utbildade lärare inte arbetar inom sin profession, visar att Halmstad inte är särskild attraktiv som skolkommun.

Sveriges Lärare kräver:

• Attrahera lärare med god arbetsmiljö. Ju bättre arbetsmiljö för lärare, desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare.

ANNONS

• Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga. Om lärarlönerna är för låga jämfört med alternativa yrken kommer lärare att välja bort läraryrkena.

• Häv besparingarna och satsa på skolan. Nedskärningsvågen förstärker både det som gör att lärare väljer bort skolan och det som gör att de lärare som gör annat inte vill gå tillbaka.

Ansvariga politiker, på både nationell och lokal nivå, måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ned. För vi hoppas att arbetsgivare och skolhuvudmän förstår sin utmaning på rätt sätt. De har Sveriges framtid i sina händer.

Helen Nilsson

ordförande Sveriges Lärare i Halmstad

ANNONS