”I Halmstad står transportsektorn för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen och personbilarna är den enskilt största utsläppskällan.”
”I Halmstad står transportsektorn för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen och personbilarna är den enskilt största utsläppskällan.” Bild: Jari Välitalo

Vi behöver ett nytt samhällskontrakt

Vår vision är en stad där man prioriterar människors förflyttning i stället för bilars, en grönare stad med lägre halt av luftföroreningar och mindre buller. Det skriver en rad lokala klimatdebattörer.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

När Halmstads sex kommunråd fick frågan om hur de vill utforma Halmstads framtida stadsmiljö valde fyra av dem att poängtera att det är viktigt att kunna ta bilen till centrum.

Antagligen svarar de så för att det idag är självklart för de flesta av oss att när vi vill ska vi kunna ta oss vart vi vill med egen bil.

Politikernas uttalanden är dock problematiska ur ett miljö- och klimatperspektiv och står i konflikt med det uttalade målet att kommunen planerar för att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Vi ifrågasätter:

• Att vi når Parisavtalets mål om man planerar för en ny bilväg över Nissan, Söderbron, och räknar med samma trafik på den som på Järnvägsleden.

ANNONS

• Att vi når Parisavtalets mål om man väntar med att starta en expressbusslinje mellan Tylösand och Fyllinge tills den nya Söderbron är på plats.

• Att vi når Parisavtalets mål om hälften av Halmstadbornas resor 2050 beräknas ske med bil.

I Halmstad står transportsektorn för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen och personbilarna är den enskilt största utsläppskällan.

Koldioxidutsläppen måste minska nu!

Enligt de flesta trafikforskare räcker det inte med elektrifiering, biobränslen eller vätgas – vi måste minska vårt bilåkande. Frågan är hur det ska göras, vem ska köra mindre bil?

Klart är att det inte är människor på landsbygden som i första hand ska dra ner på sitt bilåkande – det är i städerna som lösningen finns, vilket styrks av det faktum att över hälften av våra bilresor är kortare än fem kilometer.

Nationellt centrum för kollektivtrafikforskning vid Lunds universitet, K2, talar om ett nytt samhällskontrakt mellan samhälle och individ när det gäller transporter.

I stället för att det är självklart att man ska ha en egen bil menar man att vi måste förändra vårt transportsystem och vårt sätt att tänka kring transporter.

K2:s förslag på nytt samhällskontrakt lyder: ”Alla måste på rimlig tid och till rimlig kostnad kunna ta sig till alla platser i städerna samt till viktiga platser utanför städerna utan att behöva äga ett eget fordon”.

ANNONS

Det handlar om en kombination av kollektivtrafik, bilpooler och olika typer av hyrcyklar/-fordon i ett system som är lätt att använda och som kan konkurrera med den egna bilen vad gäller kostnaderna.

Vår vision är en stad där man prioriterar människors förflyttning i stället för bilars, en grönare stad med lägre halt av luftföroreningar och mindre buller och en levande gatumiljö i hela staden, inte bara i centrum, med möjlighet till ett rikt socialt liv och livaktig handel.

Vår uppmaning till de styrande politikerna i Halmstad är att arbeta mer för ett nytt samhällskontrakt enligt ovan och mindre med att bygga nya trafikleder.

Isak Domeij Hilliges

Naturskyddsföreningen Halmstad

Carl-Göran Saxerbo

Vi håller oss på Jorden

Göran Sidén

Klimataktion Halmstad

Ann Andersson

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

Alf Rolandsson

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

Bo Andersson

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

Gun Jönsson

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

Mona Lindgren

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

Ingrid Bergelin

aktiv i Klimatnätverket södra Halland

ANNONS