”För många är vindkraften störande att ha inpå knuten. Den tar stora markområden i anspråk, påverkar landskapsbilden och skapar ljuseffekter och buller.”
”För många är vindkraften störande att ha inpå knuten. Den tar stora markområden i anspråk, påverkar landskapsbilden och skapar ljuseffekter och buller.”

Vi behöver ett fortsatt stort inflytande över vindkraften

Vi socialdemokrater är glasklara rörande att vi aldrig kommer släppa det kommunala inflytandet. Vi måste se till att vindkraften ger mer tillbaka till bygden. Det skriver kommunråden Per Svensson (S) och Ronny Löfquist (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

För oss socialdemokrater är vindkraften tillsammans med sol- och vattenkraft avgörande delar i den gröna klimatomställningen. För att Sveriges och Hallands elproduktion på sikt ska bli hundra procent förnybar behövs det produceras mer energi lokalt.

Vindkraft är inte bara en fråga om klimatet utan också om jobb, delaktighet och utveckling i hela landet. Samtidigt måste en utbyggnad ske på ett sätt där lokalbefolkningen kommer till tals och kommunerna kan styra var nya etableringar kan ske.

För att klimatomställningen ska fungera krävs det att den genomförs på ett socialt, ekonomiskt och regionalt hållbart sätt.

För många är vindkraften störande att ha inpå knuten. Den tar stora markområden i anspråk, påverkar landskapsbilden och skapar ljuseffekter och buller. Vindkraften kan också ha negativ påverkan på verksamheter som exempelvis boendemiljöer, naturturism och skogsbruk.

ANNONS

Vi vill därför att kommuner, oftast de med stor landsbygd som ställer upp med elproduktion till andra delar av landet, kompenseras på ett rimligt sätt.

I dag går ersättningen vid etablering av vindkraftverk till markägarna, som ofta inte ens bor i kommunen. Regeringen behöver göra en översyn hur vindkraftens ekonomiska vinster ska fördelas. Det är för oss omöjligt att genomföra stora samhällsförändringar utan lokal förankring och acceptans.

Nyligen presenterade regeringen en utredning som ska se över det så kallade kommunala vetot rörande utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

Vi vill därför vara tydliga: Vi socialdemokrater är glasklara rörande att vi aldrig kommer släppa det kommunala inflytandet. Vi måste se till att vindkraften ger mer tillbaka till bygden.

En stor del av jobben kopplade till vindkraftsutbyggnaden utförs i dag av utländska företag och arbetare. Så kan vi inte ha det.

Socialdemokratisk klimatpolitik bygger på en förankring i hela landet.

Därför kommer vi driva på för fungerande och rättvisa lösningar för utbyggnaden av ny vindkraft.

Per Svensson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg

Ronny Löfquist (S)

kommunstyrelsens ordförande i Hylte

ANNONS