”Vi vill skapa en positiv kommunal utveckling utifrån en humanistisk syn på våra medmänniskor.”
”Vi vill skapa en positiv kommunal utveckling utifrån en humanistisk syn på våra medmänniskor.” Bild: Isabel Bark

Vi arbetar för att ha kvar samtliga skolor

Kommunens Väl vill skapa bra förutsättningar för att driva företag och även etablera nya företag i Hylte kommun. Det skriver Tommy Edenholm (KV) i debattserien Val 2022 Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Kommunens Väl har under den nu snart avslutade mandatperioden varit en del av den styrande majoriteten ”Framtid Hylte”. Ett samarbete som har fungerat mycket bra. Vi har genom åren haft samarbete åt båda håll kring den så kallade blockgränsen.

Kommunens Väl bildades 1966 och är förmodligen Sveriges äldsta lokala parti. Vi har väljare som till landsting och riksdag röstar åt olika håll. Men, lokalt i Hylte kommun, sätter vi sakfrågorna i fokus.

Vad var och en av oss röstar på till landsting och riksdag pratar vi aldrig om inom Kommunens Väl. Det är var och ens hemlighet. Vi vill skapa en positiv kommunal utveckling utifrån en humanistisk syn på våra medmänniskor.

ANNONS

Fokusfrågor inför kommande mandatperiod är:

• Kommunens Väl kommer att arbeta för att alla skolor ska finnas kvar. När Torups skola är moderniserad och nybyggnation av Landeryds skola är klar blir nästa steg Rydö skola. Vi kommer att initiera en utredning för att se hur vi ska gå vidare med Rydö skola. (Modernisering eller nybyggnation.)

Efter att Rydö skola sedan är åtgärdad har skollokalerna under de senaste femton åren genomgått en välbehövlig uppfräschning och modernisering. Det borde locka fler lärare att söka sig till denna fina arbetsmiljö. Vi ser skolan som en viktig del för varje samhälle att utvecklas positivt och vill därför arbeta för att ha samtliga skolor kvar.

• Kommunens Väl kommer i samråd med medarbetarna att arbeta för en statusförbättring av de yrkesgrupper som finns inom omsorgsnämndens verksamhet. Målsättningen ska vara att skapa attraktiva arbetsplatser som lockar fler människor att söka sig till. Nöjda medarbetare och nöjda kunder tror vi är nyckeln för att skapa en sådan arbetsplats. Det är helt nödvändigt att göra dessa yrken attraktiva så att vi långsiktigt kan trygga en bra miljö för de kommuninvånare som har behov av omvårdnad.

• Kommunens Väl vill skapa bra förutsättningar för att driva företag och även etablera nya företag i Hylte kommun. Fler arbetstillfällen leder till fler kommuninvånare som kan vara med och skapa vår gemensamma välfärd.

ANNONS

Ta fram detaljplaner som möjliggör nya etableringar och ett snabbt bemötande från kommunala tjänstemän när företagare har behov av hjälp är ett par exempel på åtgärder som kan göras. Marknadsföring av kommunen är också en del som är mycket viktig för att locka medarbetare och företag till kommunen.

• Kommunens Väl kommer att arbeta för en snabb utbyggnad av laddningsmöjligheter för elbilar. Det är viktigt att kommunala stiftelsen Hyltebostäder skapar förutsättningar för sina hyresgäster att ladda sina bilar. Vi kommer också att arbeta aktivt med att genomföra satsningar på elenergi.

Med stigande elpriser måste vi arbeta hårt med åtgärder som leder till minskade kostnader. Ett arbete som Framtid Hylte har påbörjat, och som vi i Kommunens Väl stöttar helhjärtat.

Tommy Edenholm (KV)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för Kommunens Väl i Hylte kommun

ANNONS