”I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.”
”I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.” Bild: Alexander Olivera/TT

Vi är ett stöd för att skapa en likvärdig skola

Svensk förskola, skola och vuxenutbildning har slitit hårt under pandemin. Nu väntar nya utmaningar för att ge barn och unga som flyr kriget i Ukraina ett bra mottagande. Som stödjande myndighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under alla olika förhållanden och att utgå från de behov som finns. Det skriver två företrädare från myndigheten.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Att ge barn och unga utbildning är ett av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under 2021 mött kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar i Hallands län för att samtala om utmaningar, styrkor och behov som SPSM kan vara ett stöd i.

I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.

Några områden har kommit upp i alla våra samtal, oavsett om man är liten eller stor kommun, fristående eller kommunal verksamhet.

• Hur utbildningen ska fungera så bra som möjligt för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning. Flera huvudmän lyfter att det är en utmaning att ge barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en bra utbildning och man ser att verksamheten behöver höja kompetensen på alla nivåer, från skolhuvudman till förskola och skola.

ANNONS

• Tidiga insatser för att främja barns och elevers närvaro i utbildningen för ökade möjligheter att nå måluppfyllelse och god hälsa.

• Ett behov att utveckla elevhälsoarbetet för att kunna arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

• I flera samtal har också frågan om tillgång till behörig personal och kompetens tagits upp.

SPSM har kurser som verksamheter kan söka, och rådgivande samtal erbjuds skolor och skolhuvudmän för att arbeta förebyggande. Det stödet utgår från de områden som skolhuvudmännen, förskolor och skolor lyft är viktiga i Hallands län och nationellt i Sverige.

Stödet kan bidra till ökad kunskap om vilka pedagogiska konsekvenser en funktionsnedsättning kan få för barn, elever och vuxenstuderande. Myndighetens rådgivare ger också kunskap i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro. SPSM ger även bidrag till verksamheter som vill utveckla pedagogiska arbetssätt.

Vi har också stöd att ge när det gäller barn och elever i särskilda svårigheter, exempelvis på grund av flykt från kriget i Ukraina. Vi önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM. Det finns behov – det vet vi genom de många samtal vi haft med skolhuvudmän.

Många skolhuvudmän har också uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ge bättre stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Det tar vi med oss i vårt gemensamma arbete med Skolverket och kommer erbjuda kvalitetsdialoger med skolhuvudmän runt om i landet, med start i höst.

ANNONS

I de kommande dialogerna vill vi vara ett stöd till skolhuvudmännen i Hallands län och deras arbete för att skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn och elever.

Fredrik Malmberg

generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Päivi Lindberg

samverkanskoordinator i Hallands län

ANNONS