”Som läkare vill vi arbeta med kontinuitet. Som politiker är det viktigaste man kan göra för patienterna att främja kontinuitet, med satsning på primärvården.”
”Som läkare vill vi arbeta med kontinuitet. Som politiker är det viktigaste man kan göra för patienterna att främja kontinuitet, med satsning på primärvården.” Bild: Bertil Ericson / TT

Vet du vem som är din fasta läkare?

Vi vill uppmana dig som söker vård på en vårdcentral att efterfråga din fasta läkarkontakt vid nästa besök. Det viktigaste i detta läge är kontinuiteten. Den ger en effektiv vård på riktigt. Det skriver flera företrädare från två läkarföreningar i Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Fler svenskar har en fast frisör än en fast läkare, enligt en opinionsundersökning från 2018. En del positivt har hänt sedan dess – alla invånare i Halland ska numera kunna listas på en fast läkare på sin vårdcentral, det gäller både privata och offentliga vårdcentraler.

Men fortfarande vet de flesta inte vem denna fasta läkare är. Vi vill därför uppmana dig som söker vård på en vårdcentral, oavsett om du söker ofta eller sällan, att efterfråga din fasta läkarkontakt vid nästa besök.

Kontinuiteten är lika efterfrågad av patienterna som av oss läkare. Fördelarna är många, utöver att patienten slipper berätta sin historia på nytt varje gång. I Norge, där man har lång erfarenhet av fastläkarsystem, har forskning visat ett tydligt samband: Ju fler år med kontinuitet till fast läkare på vårdcentralen, desto mindre behov av akutbesök, sjukhusinläggningar och risk att dö i förtid.

ANNONS

Kort sagt: Med en fast läkare på sin vårdcentral lever man längre och behöver mindre vård. Med kontinuitet blir vården ”smidigare” – det är lättare att följa upp eller lösa ett problem på distans för en patient man känner sedan tidigare. Vi kan helt enkelt inte nog understryka värdet av kontinuitet – få saker ger en så tydlig kvalitetshöjning och på köpet en kostnadsbesparing.

En fullständig kontinuitet är inte alltid möjlig, men vi ska stäva efter det så långt det går. I Halland, liksom i hela landet, har vi en underprioriterad primärvård där antalet patienter per läkare ligger långt över vad socialstyrelsen rekommenderar. Det ger väntetider och ibland svårigheter för patienterna att få träffa sin fasta läkare.

Regionen satsar hårt på digitalisering med förhoppning om att effektivisera vården, och det är inte fel i sig, men det viktigaste i detta läge är – just det – kontinuiteten. Den ger en effektiv vård på riktigt, och för patienten är det oftast bäst att vänta (när det är möjligt) tills den fasta läkaren har tid istället för att byta läkare eller vårdcentral.

Som läkare vill vi arbeta med kontinuitet. Som politiker är det viktigaste man kan göra för patienterna att främja kontinuitet, med satsning på primärvården.

ANNONS

Som patient har du rätt till en fast namngiven läkare på din vårdcentral enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vet du vem det är?

Albin Mörtsell

Christina Unell

Erik Bengtsson

Gertrud Spross Sandberg

Hatidje Youmer

Johan Berander

Kristian Brandt

Linn Ståhl

Linus Källgård

Malin Oskarsson

Mats Wasberg

Michael Lovric

Sofia Mörtsell

för Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) Halland och Distriktsläkarföreningen (DLF) Halland

ANNONS