”Socialdemokraterna vill därför öka det rättsliga samarbetet i EU, införa ett EU-gemensamt näringsförbud och företagsregister.”
”Socialdemokraterna vill därför öka det rättsliga samarbetet i EU, införa ett EU-gemensamt näringsförbud och företagsregister.” Bild: Jean-Francois Badias

Växla upp kampen mot kriminalitet på arbetsmarknaden

Rösta för en säker arbetsmarknad som gynnar seriösa svenska företag och som slutar finansiera den organiserade brottsligheten. Det skriver socialdemokraten Adnan Dibrani och Christine Marttila, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den fria rörligheten inom EU är grunden i unionen och en styrka. Det är något som vi socialdemokrater värnar om. Med den fria rörelsen har de svenska företagen hela EU som sin marknad samtidigt som det är en arena för kriminella aktörer och organiserad brottslighet.

Den så kallade arbetslivskriminaliteten skapar farliga och osäkra arbetsplatser och dränerar våra skattepengar. Den är skadlig för den enskilde medborgaren och konsumenten, seriösa företag och samhället i stort. Arbetslivskriminaliteten är en del i finansieringen av grov organiserad brottslighet och således även gängkriminaliteten i Sverige såväl som i övriga Europa. För att på riktigt få bukt med gängkriminaliteten krävs åtgärder på flera områden och det är vitalt att strypa tillgången till fortsatt finansiering.

ANNONS

Arbetslivskriminaliteten drabbar och konkurrera ut seriösa företag i Sverige, något som blev särskilt tydligt vid upphandlingen och byggnationen av Haga station i Göteborg. Företaget AGN Haga, som vann upphandlingen, ägs av tre utländska företag varav ett är inblandad i stora korruptionshärvor runt om i världen samt har en historia av misslyckanden med stora byggprojekt.

Historien om Haga station är ett exempel på hur oseriösa aktörer utnyttjar de svenska systemet. AGN Hagas anbud, på 2,3 miljarder kronor, var en tredjedel lägre än övriga anbudsgivare. 2,3 miljarder av skattemedel som nu är bortblåsta, företaget är i rekonstruktion och Trafikverket har hävt kontraktet med företaget. Kvar står ett ofärdigt bygge, det är oklart hur lång förseningen kommer att bli, vad prislappen kommer att landa på samt vem som kommer att få betala för hela spektaklet. Därutöver har AGN Haga skulder på 270 miljoner kronor till nästan 200 företag. Pengar som dessa företag kanske aldrig får se skymten av.

Oseriösa företag konkurrerar med orimligt låga anbud som i slutändan blir dyrare än de övriga ursprungliga anbuden och priset landar många gånger på svenska skattebetalare. De lurar arbetare på lön och ersättning samt tummar på arbetsmiljön för att kunna stoppa mer pengar i egen ficka. Det är svårt för företag med rättvisa villkor och löner att konkurrera med detta. Vi behöver stå upp för våra svenska företag.

ANNONS

Arbetslivskriminaliteten ser inte till landsgränser, det kräver gemensamma och kraftfulla insatser i hela Europa. Socialdemokraterna vill därför öka det rättsliga samarbetet i EU, införa ett EU-gemensamt näringsförbud och företagsregister. Utnyttjandet av svensk arbetsmarknad måste få ett slut!

Rösta för sammanhållning, inte splittring. Rösta för en säker arbetsmarknad som gynnar seriösa svenska företag och som slutar finansiera den organiserade brottsligheten. Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet den 9 juni.

Adnan Dibrani

EU-kandidat nr 4 Socialdemokraterna

Christine Marttila

ordförande LO-distriktet i Västsverige

ANNONS