”För ett likvärdigt omhändertagande och för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs bör klimatanpassning och solavskärmning vara en självklar första åtgärd för alla som driver äldre- eller korttidsboenden.”
”För ett likvärdigt omhändertagande och för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs bör klimatanpassning och solavskärmning vara en självklar första åtgärd för alla som driver äldre- eller korttidsboenden.” Bild: Mickan Mörk

Värmebölja? Skärma av solen och skydda våra äldre

Solavskärmning är en effektiv åtgärd som borde vara den första kommunala och privata vårdgivare gör för att skydda sina äldre. Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om inomhustemperatur är ett bra stöd för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer på alla äldre- och korttidsboenden. Det skriver Margareta Bergetun, vd för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Höga utomhustemperaturer blir allt vanligare. Det påverkar framför allt äldre, sjuka och barn som har svårt att skydda sig mot värmen. Hälsoeffekterna är omfattande och kan leda till allt från utmattning till dödsfall.

Trots det har bara en tredjedel av landets alla kommuner en klimatanpassningsplan. I första hand rustar de för att klimatet väntas bli blötare. Var fjärde kommun har inte tagit en varmare värld i beaktande i sin klimatanpassningsplan. Det visar en kartläggning vi genomförde förra året. Vår bedömning är inte att det är av ovilja, utan snarare att kunskap saknas om både risker och möjliga åtgärder.

När det blir för varmt eller kallt använder vi onödigt mycket energi för att skapa ett sunt inomhusklimat. Utvändig solavskärmning är fastighetsägarens ansvar och det är en enkel lösning som kan minska värmeinstrålningen med upp till 90 procent. Det sänker inomhustemperaturen rejält.

ANNONS

I Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd är rikttemperaturen max 26 grader inomhus på sommaren. De nya riktlinjerna gör det enklare att följa upp och kontrollera att inomhusklimatet är sunt. Det är bra för Hallands cirka 2 900 personer som bor i äldre- eller korttidsboende, och vars hälsa är beroende av att kommuner och andra huvudmän följer riktlinjerna.

Men bristen på strategi och kunskap kan skapa kortsiktiga och rent av kontraproduktiva åtgärder. För ett likvärdigt omhändertagande och för att säkerställa att riktlinjerna efterlevs bör klimatanpassning och solavskärmning vara en självklar första åtgärd för alla som driver äldre- eller korttidsboenden.

Med bättre kunskap och rutiner kan även ansvariga, anställda och anhöriga göra skillnad. Här är våra bästa tips inför sommarens hetta:

• Stoppa värmen innan den kommer in – helst på utsidan, med hjälp av utvändiga solskyddslösningar.

• Håll fönster och dörrar stängda. Om det är varmare ute än inne hjälper inte vädring – då kommer den varmare luften in, vilket våra välisolerade hus har svårt att bli av med.

• Nattvädra! Vädra bara på natten när det är svalt. Måste du vädra på dagen, öppna aldrig fönstren på solsidan.

• Använd solskydden i rätt tid. Räkna ut vilka rum som kommer få sol på sig under dagen och se till att solskydd är på plats innan dess.

ANNONS

Tipsen gäller förstås inte bara på äldreboenden, utan även för alla de runt 6 000 äldre och sjuka i Halland som fortfarande bor hemma och som behöver stöd och hjälp i det dagliga. Och självklart också hemma hos dig!

Margareta Bergetun

vd för Svenska Solskyddsförbundet

ANNONS