”Sverigedemokraterna har aldrig varit naiva, vi såg det komma.”
”Sverigedemokraterna har aldrig varit naiva, vi såg det komma.” Bild: Jonatan Gernes

Varje inbetald krona skall komma medborgaren till nytta

Sverigedemokraterna i Laholm har inga problem med att samarbeta med dem som vi har samsyn med i varje enskild fråga. Det skriver Peter Berndtson (SD) i debattserien Val 2022 Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Sverige tyngs av världens högsta skattetryck. Motprestationen för detta är att skatten skall ses som en förinbetalning för den trygghet som vi kan tänkas utnyttja över livets olika faser.

Laholms sverigedemokrater har som ambition att varje inbetald krona skall komma medborgaren till nytta. Vi har förtroende för att kommunen klarar sitt uppdrag utan skattehöjningar, pengar finns men måste prioriteras rätt.

En fungerande skola är en ödesfråga. Utan anställningsbara individer, ingen välfärd. Utbildning är en viktig faktor för att bli en välmående och självständig individ. I stora delar av världen är barnens utbildning en stor uppoffring för familjen.

Vår avgiftsfria skola uppskattas uppenbarligen inte av alla. Det är individen själv som aktivt gör ett val, antingen öppna en bok eller kasta en sten. Vi ser att våra små skolor fungerar alldeles utmärkt och är dessutom en förutsättning för att behålla en levande landsbygd.

ANNONS

Den som använder skolan för andra syften än utbildning och saboterar för andra skall få sin utbildning på annan plats, utan möjlighet till att förstöra framtiden för andra.

Landets högsta polisledning anser att kriminella klaner numera är systemhotande, bland annat i form av bidragsbedrägerier. Vi har inga illusioner att Laholm skulle vara ett undantag. En utökad kontrollfunktion för att säkerställa att detta inte sker ser vi som en självklarhet.

Vi vill ha en äldreomsorg med personal som har tid för våra äldre. Genom en mer individuell anpassning till önskad sysselsättningsgrad och förläggning av arbetstiden anser vi att det lättare går att lösa bemanningen. Vi har en ambition att Laholms kommun ska bli den självklara arbetsgivaren.

Med en hållbar planering runt våra äldreboenden vill vi också satsa på trygghetsboenden. Ett boende med matsal och gemensamhetsutrymmen, mer som våra ålderdomshem var förr. Vi vill också förstärka personaltätheten inom LSS och våra gruppboenden för att underlätta flexibiliteten och höja livskvaliteten för de boende.

En enskild avloppsanläggning har normalt en bättre verkningsgrad än det kommunala. Det är funktionen och inte konstruktionen som enligt regelverket skall vara avgörande för ett eventuellt beslut om nyttjandeförbud!

Det är lättare att angripa den enskilde än att för stora kostnader säkerställa att det kommunala reningsverket inte belastar miljön. Vi ska fortsätta kämpa för ett kommunalt reningsverk som når upp till absolut högsta möjliga reningsgrad. Vi vill verka för en giftfri miljö.

ANNONS

Sverigedemokraterna i Laholm har inga problem med att samarbeta med dem som vi har samsyn med i varje enskild fråga.

Sverigedemokraterna har aldrig varit naiva, vi såg det komma.

Peter Berndtson (SD)

för Sverigedemokraterna i Laholm

ANNONS