Angiverilagstiftningen är helt fel väg att gå, menar Christofer Bergenblock (C).
Angiverilagstiftningen är helt fel väg att gå, menar Christofer Bergenblock (C). Bild: Johan Nilsson/TT

Vårdpersonal och lärare ska inte vara angivare

Trilskande personal ska kunna straffas om de inte följer informationsplikten, skriver Christofer Bergenblock (C).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Regeringen går nu vidare med den oerhört kritiserade punkten i Tidöavtalet om att ålägga offentliganställd personal att ange papperslösa flyktingar. Trots tidigare löften ifrån Liberalerna är det inte längre tal om några på förhand givna undantag utan tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna lägger man i stället grunden för ett nytt angiverisamhälle.

Det här är ett helt nytt grepp i Sverige där personal på förskolor, skolor, ungdomsgårdar, bibliotek, vårdcentraler och sjukhus ska bli informatörer åt gränspolisen. Tanken är förstås att försvåra för flyktingar utan uppehållstillstånd att vistas här genom att göra det mer eller mindre omöjligt att gå i skolan, söka vård eller ta kontakt med andra offentliga institutioner.

ANNONS

Risken är uppenbar att man skapar ett samhälle där barn går miste om utbildning eftersom föräldrarna inte vågar sända dem till skolan, där sjuka blir utan behandling eftersom man inte vågar gå till vårdcentralen och där gravida väljer att föda hemma eftersom man inte vågar vara på sjukhuset. Jakten på papperslösa blir alltså viktigare än mänskliga rättigheter i Tidöpartiernas samhällsbygge.

Av naturliga skäl har kritiken emot det här förslaget varit massiv ifrån offentliganställd personal. Upprop har hörts ifrån bland annat lärare, sjuksköterskor, läkare och bibliotekarier om att det strider emot deras yrkesetik och att de inte heller avser att följa en kommande lagstiftning. Även arbetsgivare i form av kommuner och regioner har stöttat upp sin personal i kritiken och i lördagen 26/8 tydliggjorde även skolkoncernen Academedia att man motsätter sig förslaget.

Detta motstånd har förstås inte gått regeringen förbi som därför har kontrat med att trilskande personal ska kunna straffas om de inte följer informationsplikten. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna planerar därför att införa ett straffrättsligt ansvar för lärare som inte anger sina elever, för läkare som inte anger sina patienter och för bibliotekarier som inte anger sina låntagare. Om det är böter eller fängelse som väntar ska utredas.

ANNONS

Den formen av angiverisamhällen som Tidöpartierna nu håller på att bygga upp återfinns mestadels i auktoritära länder där statsledningen använder informatörer för att skapa rädsla hos befolkningen. I det här fallet är det papperslösa flyktingar som ska känna att de aldrig går säkra, men även offentliganställd personal ska skrämmas för att fullfölja sin informationsplikt.

Det som regeringen gör nu är inte bara omoraliskt utan riskerar även att skrämma bort personal ifrån viktiga yrken. När fokus borde vara att göra det mer attraktivt att jobba inom skola och sjukvård, så går regeringen i motsatt riktning. Samhället har helt enkelt inte råd med denna politik.

För oss som fortfarande tror på den liberala demokratin är en angiverilagstiftning helt fel väg att gå. Vi menar att lärare ska förmedla kunskap, att vårdpersonal ska bota och vårda, att bibliotekarier ska låna ut böcker och att fritidsledare ska skapa goda ungdomsmiljöer. Det är så vi bygger ett tryggt samhälle, inte genom angiveri.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

ANNONS