”Den vårbudget som presenterades nyligen är ett exempel på en sådan ansvarsfull politik.”
”Den vårbudget som presenterades nyligen är ett exempel på en sådan ansvarsfull politik.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Vårbudgeten stöttar hallänningar som har det allra tuffast

Regeringen prioriterar att stötta de som har det allra tuffast genom krisen. För de hallänningar som har minst marginaler i plånboken gör detta stor skillnad. Det skriver tre moderata riksdagsledamöter.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och många människor har det väldigt tufft. Rekordhög inflation, skenande elpriser och lågkonjunktur pressar såväl hushåll som företag. Osäkerheten kring hur det ekonomiska läget ska utvecklas framöver är påtaglig. Det är avgörande att Sverige har en regering som kan föra en ansvarsfull ekonomisk politik, göra tuffa prioriteringar och som klarar av att snabbfotat kunna vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

Den vårbudget som presenterades nyligen är ett exempel på en sådan ansvarsfull politik. Den moderatledda regeringen slår fast en samlad ekonomisk plan i tre delar: bekämpa inflationen och stötta hushållen, tackla lågkonjunkturen genom återupprättad arbetslinje samt att få fart på tillväxten genom strukturreformer.

ANNONS

I linje med denna plan ökas antalet platser på yrkeshögskolan, entreprenörskap främjas och företagande underlättas. Men det behöver också löna sig mer att gå till jobbet. Därför tas nu de första stegen i en stor bidragsreform genom att införa ett aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd så att ingen fastnar i utanförskap. På sikt vill vi också sänka skatten på arbete. Inflationen har lett till att många bidrag höjts samtidigt som reallönerna sjunkit. Det är inte rättvist.

Regeringen har prioriterat ekonomisk återhållsamhet, såväl för att bekämpa inflationen som för att skapa handlingsutrymme om det ekonomiska läget skulle försämras ytterligare. Trots återhållsamheten innehåller budgeten flera satsningar och ökade anslag.

Regeringen har tvingats skjuta upp större skattereformer för att inte driva på inflationen, men har i stället tagit tillfället i akt att prioritera statens kärnuppgifter. Redan i år skjuter vi till ytterligare resurser för en bättre skola, fler vårdplatser, ett starkare rättsväsende, ett kraftigare försvar och lägre skatt för äldre som jobbar.

55 miljarder kronor har avsatts till elstöd åt svenska hushåll och företag, bränsleskatten är sänkt med en krona litern och såväl garantipensioner och föräldrapenning som flera bidrag har höjts betydligt. Till exempel kan en ensamstående deltidsarbetande undersköterska med 21 000 kronor i månaden och två barn nu få cirka 9 000 kronor i månaden i skattefria bidrag om det saknas en till förälder som betalar underhåll.

ANNONS

Regeringen prioriterar att stötta de som har det allra tuffast genom krisen. För de hallänningar som har minst marginaler i plånboken gör detta stor skillnad.

Tyvärr är det inte möjligt att kompensera för alla prisökningar fullt ut, varken för privatpersoner, företag eller myndigheter. Det viktigaste just nu är att inte elda på inflationen. Här måste alla ta sitt ansvar, prioritera och hålla igen, för det är inflationen som gör oss alla fattigare. Regeringen gör med denna budget just det – samtidigt som steg tas för att sätta Sverige på rätt kurs igen.

Edward Riedl (M)

ordförande finansutskottet

Lars Püss (M)

riksdagsledamot Halland

Helena Storckenfeldt (M)

riksdagsledamot Halland

ANNONS