”Vi önskar oss ett modigt ledarskap i Halmstad för verksamheterna i kommunen, ett ledarskap som också utmanar och engagerar medborgarna i omställningsarbetet.”
”Vi önskar oss ett modigt ledarskap i Halmstad för verksamheterna i kommunen, ett ledarskap som också utmanar och engagerar medborgarna i omställningsarbetet.” Bild: Johan Nilsson/TT

Vad har man för nytta av en koldioxidbudget?

Halmstad, liksom de flesta kommuner i Sverige, har bara lyckats minskat sina koldioxidutsläpp med några procent per år vilket innebär att vi nu, enligt vissa beräkningar, skulle behöva minska utsläppen med runt 20 procent årligen fram till 2045. Det skriver en rad debattörer aktiva i Klimatnätverket södra Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Enligt en artikel i nättidningen Newsworthy (newsworthy.se 4/10-22) kommer Halmstads koldioxidbudget att spricka 2025. I klartext betyder det att vi inte har lyckats sänka våra utsläpp av koldioxid tillräckligt mycket för att klara Parisavtalet. Vi lämnar i stället över ansvaret för att minska klimatförändringarna till kommande generationer.

Koldioxidbudgetar är ett vetenskapligt hjälpmedel för att beräkna hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. I en koldioxidbudget räknar man ut hur stora årliga utsläpp som är förenligt med målen i avtalet och hur många år det tar att bli koldioxidneutral. Sveriges nationella mål är att bli koldioxidneutralt 2045.

ANNONS

En koldioxidbudget kan fungera både som ett arbetsredskap för kommunen och som ett sätt att visa allmänheten på vilka åtgärder som behövs.

Halmstads kommun har tagit fram en koldioxidbudget men den är endast vägledande, inte styrande som en ekonomisk budget är. I sitt svar på den fråga vi ställde i kommunalfullmäktige i maj 2021, om hur Halmstad arbetar med sin koldioxidbudget svarade dåvarande kommunstyrelsens ordförande att koldioxidbudgeten inte är bindande för energi- och klimatplanen utan ”i stället handlar planen om att ständigt flytta fram positionerna för att minska utsläppen.”

Halmstad, liksom de flesta kommuner i Sverige, har bara lyckats minskat sina koldioxidutsläpp med några procent per år vilket innebär att vi nu, enligt vissa beräkningar, skulle behöva minska utsläppen med runt 20 procent årligen fram till 2045.

Vi har svårt att uppfatta att positionerna flyttats framåt särdeles mycket.

Man vill gärna citera länsstyrelsen i den senaste regionala miljömålsuppföljningen:

”Modigt ledarskap, ökat engagemang och fler insatser krävs av myndigheter, privatpersoner, näringsliv, kommuner och civilsamhälle för att nå en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Vi önskar oss ett modigt ledarskap i Halmstad för verksamheterna i kommunen, ett ledarskap som också utmanar och engagerar medborgarna i omställningsarbetet. Vi vill se mer ”verkstad” och kommer därför att ställa en ny allmänhetens fråga till kommunalfullmäktige där vi frågar varför koldioxidbudgeten inte är styrande, och varför den inte används för att berätta för medborgarna hur allvarligt läget är och vad som måste göras.

ANNONS

Ingrid Bergelin

Bo Hansson

Gun Jönsson

Mona Lindberg

Bitte Lydén

Stina Nielsen

Palle Nielsen

aktiva i Klimatnätverket södra Halland

ANNONS