”Jag har aldrig upplevt så mycket valsvek som i detta val. Att rulla ut så mycket vallöften där man uppenbarligen redan på förhand visste att dom är omöjliga är ett förakt för väljarna.”
”Jag har aldrig upplevt så mycket valsvek som i detta val. Att rulla ut så mycket vallöften där man uppenbarligen redan på förhand visste att dom är omöjliga är ett förakt för väljarna.” Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Utvecklingen hotar tilltron till demokratin

Jag är allvarligt bekymrad. Jag tror att jag delar det med alla som är rädda om vår demokrati. Det skriver före detta statsrådet Jörgen Andersson om läget i svensk politik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det har nu gått drygt två månader sedan valet och utrymme för en analys är nu möjlig att åstadkomma. Valet slutade inte som jag önskat i de tre valen.

Men detta var folkets vilja och vi skall vara tacksamma att vi lever i en demokrati med öppenhet och där folkviljan får genomslagskraft. Det finns många länder som skulle önska sig samma möjligheter.

Det finns dock oroande tendenser i den svenska demokratin och som har pågått under en längre tid.

Vad jag syftar på är att makten är överordnad allt annat och där det politiska spelet är viktigare än sakfrågorna. Tyvärr är många journalister och vissa ledarskribenter alldeles för upptagna av detta spel.

ANNONS

Jag var med aktivt i min första valrörelse 1968 och har deltagit mer eller mindre fram till 2006.

Jag har aldrig upplevt så mycket valsvek som i detta val. Att rulla ut så mycket vallöften där man uppenbarligen redan på förhand visste att dom är omöjliga, är ett förakt för väljarna. Makten är viktigare än respekten för demokratin. Vi kan mynta ” Johan Pehrson-doktrinen” och hans uttalande. Vi säger en sak innan valet och sedan kommer verkligheten och då gör vi något annat.

Jag satt i Socialdemokraternas partistyrelse 1994 och efter en period av ekonomisk kris med räntor på 500 procent hade den borgerliga regeringen bekymmer och det såg ljust ut för oss i valet. Opinionsundersökningarna i valet samma år gav oss något över 50 procent.

Vi visste att ekonomin var i fritt fall och att det behövdes hårda tag i statsbudgeten. Ingvar Carlsson var mycket bestämd på att vi måste säga detta innan valet vilket vi också gjorde. Våra siffror sjönk till 45 procent men som Ingvar Carlsson sa, hellre 45 procent och vi sagt sanningen än 50 procent där vi mörkat.

Men även vi socialdemokrater har satt makten framför allt. Att ingå det så kallade Januariavtalet var det dummaste som partiet har gjort i modern tid. För att få bli statsminister och skriva statsråd på visitkorten offrade man arbetsrätten, vissa delar i hyresrätten, tog bort värnskatten för de rikaste trots att man anklagat de borgerliga partierna för detta i valrörelsen. Makten var viktigare än den politik som partiet stod för.

ANNONS

Hade vi inte genomfört ett skifte på partiordförandeposten, där Magdalena Andersson trätt till, hade vi antagligen gjort samma katastrofval som 2018, i bästa fall.

I Halmstad upplevdes samma tendens. Valet medförde att tio partier kom in i fullmäktige. Trots att S tappade ett mandat var man villig att ta ansvar genom samarbete vilket var en riktig utgångspunkt.

Problemet var att man i valrörelsen hårt kritiserat privatisering av såväl skola och barnomsorg, som vård av äldre, för att sedan efter valet acceptera samma politik. Även om man inom skolans område förbättrar en hel del genom förslaget till budget är den principiella kritiken samma som i riket.

Lägger man där till att satsningarna på de äldre lyste med sin frånvaro samtidigt som man ta bort den kunnigaste vi har i partiet i dessa frågor, Rose-Marie Henriksson, kvarstår problematiken.

Denna utveckling om den fortsätter är en fara för folks tilltro till demokratin. För alla som på olika funktioner är engagerade i samhällsfrågor borde detta vara en väckarklocka.

Jag är allvarligt bekymrad. Jag tror att jag delar det med alla som är rädda om vår demokrati.

Jörgen Andersson

före detta statsråd (S)

ANNONS