Utsläppen måste minska – men ökar

Företrädare för Klimataktion Halmstad argumenterar för mindre stöd till flyget och mer till järnvägen - för klimatets skull.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt HP 12/1. Nytt år. Vi har inte fått utsläppssiffror för 2017 ännu, men 2016 var ett katastrofår. Utsläppen av klimatgaser i världen ökade med 2 procent. De två föregående åren var det ingen ökning. Många trodde att den globala ökningen hade upphört och att utsläppen skulle börja minska. Så blev det inte.

I december 2015 fattade 195 länder en överenskommelse i Paris om att klimatutsläppen skulle minskas så att den globala temperaturökningen skulle begränsas till max 2 grader, och man skulle sträva efter att den bara skulle bli till 1,5 grader. För att uppnå detta krävs rejäla minskningar.

Vi i Sverige brukar se oss som ett föredöme när det gäller miljöarbete. Men även hos oss ökade utsläppen med 1,7 procent enligt SCB. Största ökningen var inom transportsektorn. Där ökade utsläppen med 6,4 procent.

ANNONS

Transportbranschen verkar vilja fortsätta att öka utsläppen. I dagarna har vi kunnat läsa i nyhetsmedier om att Arlanda ska byggas ut kraftigt. Man siktar på att dagens 26 miljoner resenärer ska bli 70 miljoner i framtiden.

Regeringen har beslutat om en försiktig flygskatt. Den ska uppgå till 80 kronor per resa inom Sverige och EU-länderna. Halmstads kommun har i remissyttrande motsatt sig skatten. Istället vill man fortsätta att satsa på ökad flygtrafik från Halmstad. Terminalen har upprustats för 50 miljoner kronor. Kommunen satsar årligen mångmiljonbelopp för att stödja flygplatsens verksamhet. Hyresgästerna i HFAB och Hem:s kunder får betala – en omvänd Robin Hood-politik.

Även bilbranschen rapporterade rekord förra året med 380 000 nya bilar registrerade. Även om 5 procent var supermiljöbilar så var 95 procent det inte. Denna ökning måste leda till ökade utsläpp.

Denna utveckling måste vändas om vi ska nå vara klimatmål. Många av storföretagen i Sverige har förstått allvaret, och börjat minska tjänsteresorna, speciellt flygresor. Många sammanträden och kontakter kan i dag skötas genom telefon- eller skype-möten. Till exempel har HM och Folksam satt en undre gräns för flygresor. Är avståndet kortare än 600 kilometer ska tåg eller bil användas. En flygresa mellan Halmstad och Stockholm orsakar mer än 10 000 gånger så stora utsläpp av koldioxid som en tågresa.

ANNONS

Halmstads kommun och Hallandsregionen borde omgående fatta beslut om motsvarande minskningar. Stödet till flygplatsen måste också tas bort. Förutom stora klimatvinster ger det också stora ekonomiska vinster. En del av vinsterna kan användas till att stödja tågtrafiken. Särskilt trafiken till Nässjö och Markaryd/Hässleholm verkar behöva mer stöd. Ett bra lobbyarbete mot SJ kan säkert också ge fler direkttåg till Stockholm.

Dagens ”huvudet i sanden”-politik måste upphöra nu. Allvaret i klimatfrågan måste inses och vi alla måste göra vad vi kan för att mildra klimateffekterna, så att vi kan efterlämna en beboelig värld till våra efterkommande.

Göran Sidén, Anders Bengtsson, Bertil Nilsson, Stefan Hallander

Medlemmar i Klimataktion Halmstad

Debatt

ANNONS