"Om gymnasieskolorna har distansundervisning även i höst finns ett system på plats, som garanterar skollunch till elever."
"Om gymnasieskolorna har distansundervisning även i höst finns ett system på plats, som garanterar skollunch till elever." Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Utan Vänsterpartiet hade inte gymnasisterna blivit lovade skollunch

Så här gick det till när distansstuderande gymnasieelever i Halmstad blev utlovade skollunch. Det skriver fyra vänsterpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vänsterpartiet har drivit att Halmstads gymnasieelever ska få tillgång till skollunch ända sedan undervisningen började bedrivas på distans. Inga elever ska behöva plugga på tom mage, och familjer ska inte få en stor utgiftsökning i en tid då osäkerheten på arbetsmarknaden är stor.

Förslaget möttes av motstånd fram till nyligen, då förslaget gick igenom. Så här gick det till:

18 mars: Gymnasieskolorna börjar bedriva distansundervisning.

Från den 19 mars: Andra kommuner börjar tillhandahålla skollunch för elever som studerar på distans.

26 mars: Kommunfullmäktige. Mikael Ekfeldt (V) frågar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) ordförande Christofer Lundholm (M) om gymnasieelevers möjlighet att få skollunch. Svaret är att kommunen inte har någon laglig skyldighet och att det därför inte är aktuellt.

ANNONS

30 mars: UAN har möte. Vänsterpartiet lägger ett politiskt initiativ om att verksamheten ska tillhandahålla skollunch för gymnasieelever. Lundholm (M) tar felaktigt inte upp ärendet för beslut. Vice ordförande Michael Svensson (S) hävdar att processen måste ledas från krisledningsnämnden.

31 mars: Kommunstyrelsen (KS). Info om att inget beslut är på gång i krisledningsnämnden.

6 april: Vänsterpartiet går ut i media och kräver att ett beslut fattas i frågan. Vi ger exempel på hur det skulle kunna lösas men är öppna för alternativ. Det viktiga är att gymnasieelever får tillgång till skollunch.

20 april: Vänsterpartiet begär extra möte med UAN för att kunna besluta i frågan. Nästa möte är inplanerat till den 1 juni.

21 april: KS. Ingenting har hänt. Vänsterpartiet lägger ett nytt politiskt initiativ där vi vill uppmana UAN att besluta om att bevilja skollunch. Styrelsen får inte själv fatta beslut i frågan. Inget annat parti går med på detta.

27 april: Rädda Barnen går ut i en stor artikel i Hallandsposten och lyfter samma farhågor som oss: Skollunchen kan vara det enda lagade målet mat för ungdomar i familjer med en tuff ekonomisk situation. Lundholm (M) säger fortfarande nej, med hänvisning till lagen och att det är svårt att genomföra.

ANNONS

28 april: UAN får inbjudan till ett informationsmöte den 11 maj. Det är inget formellt sammanträde. Därför finns ingen möjlighet att lägga ett politiskt initiativ om att besluta i skollunchfrågan.

7 maj: HP skriver om Vänsterpartiets förslag igen och att inga beslut har fattats i frågan. Lundholm (M) fortsätter att påpeka att kommunen inte har någon laglig skyldighet att tillhandahålla skollunch.

11 maj: UAN har informationsmöte på kvällen. På dagen har ordförande (M) beslutat att gymnasieelever ska få tillgång till skollunch och att det ska införas skyndsamt. Det uppmärksammas dagarna därpå i media.

I dag: Gymnasieelever har gått utan skollunch i två månader samtidigt som ansvariga politiker har motarbetat frågan. Redan den 30 mars hade UAN kunnat besluta om att ge gymnasieelever tillgång till skollunch. Då hade alla gymnasieelever fått likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång – och familjer hade inte fått ta en oväntad ekonomisk smäll i en tid då osäkerheten på arbetsmarknaden är växande.

I stället krävdes ihärdigt påverkansarbete från bland annat V. Det är beklagligt att det tog så lång tid. Terminen slutar nästa vecka och luncherna har då funnits på plats i två veckor och familjer som hade behövt ha tillgång till lunch har stått utan.

ANNONS

Samtidigt visar detta att ihärdigt påverkansarbete lönar sig. Om det blir aktuellt med distansundervisning någon gång i framtiden har vi nu ett system på plats. Utan Vänsterpartiet hade det inte sett ut så.

Daniel Nilsson Brodén (V)

gruppledare

Tania Bengtsson (V)

gruppledare

Mikael Ekfeldt (V)

ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jenny Malmberg (V)

ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

ANNONS