”Vi bidrar till samhällsdebatten och skapar opinion genom att delta i panelsamtal och workshops, exempelvis under Almedalsveckan.”
”Vi bidrar till samhällsdebatten och skapar opinion genom att delta i panelsamtal och workshops, exempelvis under Almedalsveckan.” Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Ungdomsrådet vill verka i 20 år till

Det är ingen tvekan om att Sveriges Ungdomsråd under två årtionden har varit en kraft för ungas rättigheter. Det skriver tre företrädare för Sveriges Ungdomsråd.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

För två decennier sedan grundades Sveriges Ungdomsråd av ungdomar som såg en brist på samarbete mellan landets ungdomar. Ett initiativ som nu, 20 år senare, består av över 30 anslutna medlemsföreningar och nästan 1 500 medlemmar. Vi arbetar än i dag med att stärka banden mellan Sveriges unga, utbilda våra medlemmar till framtidens ledare, och ta ungdomsrörelsen till nya nivåer. Sveriges Ungdomsråd bidrar till samhällsförändring på riktigt. Därför måste vi finnas i minst 20 år till!

Mötesplatser är essentiella för barn och unga, och de lokala ungdomsråden är en del av kommunens viktiga mötesplatser. Delaktigheten i ett ungdomsråd introducerar nya bekantskaper och skapar möjligheter att interagera med likasinnade från hela landet genom våra nationella träffar. Mötena möjliggör för ungdomarna att knyta ovärderliga kontakter, utbyta erfarenheter och få nya perspektiv som stärker det lokala engagemanget och ökar delaktigheten i samhället och beslutsfattandet.

ANNONS

Till skillnad från andra ungdomsorganisationer verkar ungdomsråden på kommunal nivå vilket möjliggör större lokal påverkan. Dessutom arbetar inte ungdomsråden med specifika sakfrågor. Detta ger Sveriges Ungdomsråd den unika möjligheten att påverka i flera olika frågor, något många andra organisationer inte kan. Denna breda inriktning skapar en mångsidighet i ungdomsråden.

Utöver det är Sveriges Ungdomsråd partipolitiskt obundet vilket möjliggör samhällspåverkan utan att vara bunden till ett politiskt parti. Genom en stöttande miljö, i kombination med utbildningar, möjliggör Sveriges Ungdomsråd för unga att utforska politiken, forma samhället och lära sig hur det är att leda ett ungdomsråd. Sveriges Ungdomsråd är med och skapar framtidens ledare.

Delaktighet i samhället är viktigt för ungas hälsa. Det finns en utbredd vilja bland dagens ungdomar att förändra samhället till det bättre. Sveriges Ungdomsråd säkerställer ungas delaktighet i beslutsfattande processer och ser till att våra intressen och rättigheter tas på allvar.

Vi bidrar till samhällsdebatten och skapar opinion genom att delta i panelsamtal och workshops, exempelvis under Almedalsveckan. Vi sätter agendan och vårt engagemang har konkreta förslag, som vårt uttalande om den föreslagna angiverilagen. Sveriges Ungdomsråd bidrar till samhällsförändring som även gynnar oss ungdomar.

Det är ingen tvekan om att Sveriges Ungdomsråd under två årtionden har varit en kraft för ungas rättigheter. Vi utbildar våra medlemmar till framtida ledare och vi är en bidragande faktor till ett starkare ungdomssamarbete. Trots våra framgångar vet vi att vi kan göra mer. Vi behöver minst 20 år till för att fortsätta bedriva samhällsförändring. 20 år till av nätverksbyggande. 20 år till av att forma framtidens ledare. Sveriges Ungdomsråd är fast beslutna om att forma ett bättre Sverige för landets ungdomar. Därför måste Sveriges Ungdomsråd finnas i minst 20 år till.

ANNONS

Linnéa Hallberg Danell

Tekla W Björkum

Alexander Rydberg

Sveriges Ungdomsråd

ANNONS