”Vi ser med oro på hur moderatstyrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter i stället för till medarbetarna och deras kompetens.”
”Vi ser med oro på hur moderatstyrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter i stället för till medarbetarna och deras kompetens.” Bild: Claudio Bresciani/TT

Trygg personal för välfärd av hög kvalitet

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Därför lanserar vi 24 punkter för hur vi vill förbättra arbetsdagen för välfärdens medarbetare. Det skriver Krissi Johansson, Eva-Lena Jacobsson och Andreas Christiansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Var fjärde svensk jobbar i välfärden. Mer än 10 miljoner medborgare – med olika behov och förutsättningar – möter varje dag välfärden. De lämnar sina barn på förskolan, besöker vårdcentralen, läser på gymnasiet eller lever på ett äldreboende.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger, därför lanserar vi – S i kommuner och regioner – 24 punkter för hur vi vill förbättra arbetsdagen för välfärdens närmare 1,2 miljoner medarbetare under den kommande mandatperioden.

För att stärka välfärden vill vi:

• Trygga heltidsjobb ska vara norm i kommuner och regioner. Våra mål är att 90 procent av alla anställda i välfärden ska ha heltids- och tillsvidareanställningar och stärka rätten till kompetensutveckling för alla anställda.

ANNONS

• Välfärdens jobb är både trygga och omväxlande. Möjligheten att börja jobba i kommuner och regioner behöver stärkas. Alla de tusentals som studerar till barnskötare eller undersköterska är en rekryteringsmöjlighet som måste tas tillvara.

• Ingen ska bli sjuk av sitt jobb, välfärden ska vara en arbetsplats som håller människor friska. Som anställd i välfärden ska du kunna arbeta hela vägen till pension. Kommuner och regioner ska vara arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation.

• Ledarskapet är högt prioriterat. Alla välfärdens anställda förtjänar ett närvarande ledarskap som kan se och stödja dem i vardagen. Vi vill verka för att chefer har rimligt många medarbetare och inrätta en nationell ledarskapsakademi för verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner.

Detta är några av flera mål vi satt upp i en ny personalpolitisk plattform. Tillsammans lägger de grunden för att personalen har de förutsättningar vi vet krävs för att de ska kunna leverera en välfärd av hög kvalitet. Det kräver socialdemokrater i kommuner och regioner, men också en socialdemokratiskt ledd regering som investerar i välfärden.

För vi har sett motsatsen, när välfärdens medarbetare ses som en kostnad och inte en tillgång. Vi ser med oro på hur moderatstyrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter i stället för till medarbetarna och deras kompetens.

ANNONS

Den sidan kommer vi socialdemokrater aldrig stå på. Så här sätter vi välfärden först.

Krissi Johansson (S)

oppositionsråd

Eva-Lena Jacobsson

ordförande Kommunal Barn/Teknik

Andreas Christiansson

ordförande Kommunal vård och omsorg

ANNONS