”Som nästa steg ska kommuner och regioner kunna söka stöd från staten för drift av kollektivtrafik och hållbart resande på landsbygden.”
”Som nästa steg ska kommuner och regioner kunna söka stöd från staten för drift av kollektivtrafik och hållbart resande på landsbygden.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Transporternas klimatomställning behöver nå landsbygden

Acceptans- och rättvisefrågor har blivit allt viktigare när det gäller klimatomställningen. Flera utredningar pekar på behovet av kompensation för boende på landsbygden. Att subventionera inköp och laddning av elbilar är bra, men räcker inte. Det skriver Emma Lund, Trivector Traffic och Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, och som föreslår landsbygdsmiljöavtal, med åtgärder både för att stärka tillgången till service och för att underlätta hållbart resande.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I Frankrike är de så kallade gula västarnas protester exempel på hur förslag till höjda drivmedelsskatter mötte protester. I Sverige ledde kriget i Ukraina tillsammans med reduktionsplikten till högre drivmedelspriser, vilket väckte missnöje och bidrog till att flera politiska partier skruvade ner såväl klimatambitionerna som reduktionspliktsnivåerna. Där befinner vi oss i dag, trots att vi vet att det behöver bli dyrare att köra fossilbil om klimatomställningen ska lyckas.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic har undersökt förutsättningarna för att skapa ökad hållbar tillgänglighet genom så kallade landsbygdsmiljöavtal. Avtalen tecknas mellan kommun, region och stat och ska innehålla åtgärder som stärker den lokala servicen kombinerat med åtgärder som underlättar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

ANNONS

På samma sätt som stadsmiljöavtalen är poängen med landsbygdsmiljöavtal att en kombination av åtgärder kan ge större effekt tillsammans. Enligt vår studie är politiker och tjänstepersoner från alla tre nivåer generellt positiva till idén. Vi har också fört en nära dialog med boende på landsbygden och det de främst efterfrågar är förbättrat turutbud och tillförlitlighet i kollektivtrafiken.

Kommuner och regioner kan förhandla kring vilka satsningar som ska göras. Kommunerna behöver peka ut vilka orter och samhällen som ska prioriteras samt garantera ett basutbud gällande skola och förskola. Regioner behöver planera för ett basutbud av kollektivtrafik samt se till att fokus för den regionala infrastrukturplanen medger åtgärder för hållbart resande.

Som nästa steg ska kommuner och regioner kunna söka stöd från staten för drift av kollektivtrafik och hållbart resande på landsbygden. Här behövs ekonomiskt stöd för att regionerna ska kunna upprätthålla grundläggande servicenivå.

Bilen kommer fortsatt att spela en viktig roll på landsbygden, men landsbygdsmiljöavtal kan underlätta för fler att leva och resa klimatsmart. Genom att avtalen kan bli del av ett samhällskontrakt som omfattar även dem som bor på landsbygden kan de också bidra till att öka acceptansen för mer progressiv klimatpolitik.

Emma Lund

forskningsansvarig, Trivector Traffic

Anders Roth

ANNONS

mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

ANNONS