Strasbourg 20190002
Moderaten Jörgen Warborn tar plats som Europaparlamentariker.
Foto: Fredrik Persson / TT / Kod 1081
Strasbourg 20190002 Moderaten Jörgen Warborn tar plats som Europaparlamentariker. Foto: Fredrik Persson / TT / Kod 1081 Bild: Fredrik Persson/TT

Tillväxt och klimat hänger ihop

Den som röstar på Moderaterna i EU-valet kan känna trygghet i att vi står för en annan väg framåt. Vi vet nämligen att tillväxt och klimat hänger ihop. Det skriver Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Miljöpartiets uttalade målsättning att begränsa tillväxten är inte bara ett hot mot jobb, välfärd och konkurrenskraft. Det är också ett direkt hot mot klimatarbetet. Vi moderater vet att en ansvarsfull, långsiktigt hållbar, klimatpolitik också förutsätter ekonomisk tillväxt.

De gångna åren har EU sjösatt världshistoriens mest ambitiösa klimatpolitik. Innan 2050 ska EU:s medlemsländer nå klimatneutralitet. Och till 2030 ska växthusutsläppen ha minskat med 55 procent vid en jämförelse med 1990 års nivåer. Moderaterna har varit ledande i arbetet med klimatpolitiken under den gångna mandatperioden i Europaparlamentet, och vi har haft fler och tyngre förhandlingsuppdrag i detta avseende än något annat svenskt parti.

ANNONS

Men till skillnad från partierna till vänster om oss förstår vi också att klimatmål och de olika klimatpolitiska styrmedlen inte spelar någon roll om EU inte också lyckas kombinera det med jobb, företagande och konkurrenskraft. Vi behöver en politik för att ställa om, inte stänga ned.

Att EU har mer långtgående krav på utsläppsminskningar än andra delar av världen innebär att varje andel av världsekonomin som EU-länderna lyckas erövrar också är en klimatvinst. Och tvärt om: varje företag och varje arbetstillfälle som flyttar till länder utanför EU är en klimatförlust. Sammantaget är innebörden av detta att Europas förmåga att behålla relevans och konkurrenskraft i den stigande globala konkurrensen är den enskilt viktigaste klimatfrågan framöver.

Utsläpp från EU:s medlemsländer utgör ungefär 6 procent av de totala globala växthusgasutsläppen. Hur vi lyckas påverka de övriga 94 procenten är med andra ord en avgörande framtidsfråga. Och en sak kan vi vara säkra på, en politik som bygger på en uttalad ambition att minska tillväxten kommer avskräcka, snarare än inspirera, omvärlden.

Under nästa mandatperiod i Europaparlamentet kommer nya klimatmål att antas, den här gången riktvärden för år 2040. De rödgröna partierna, inklusive Centerpartiet, är redan fullt upptagna med ett budgivningskrig om vem som kan föreslå högst procentsiffror. Detta innan ordentliga konsekvensanalyser presenterats för hur olika mål väntas påverka ekonomi, jobb och tillväxt. Och nu går Miljöpartiet alltså till och med så långt som att säga att de aktivt vill motarbeta tillväxt framöver.

ANNONS

Den som röstar på Moderaterna i EU-valet kan känna trygghet i att vi står för en annan väg framåt. Vi vet nämligen att tillväxt och klimat hänger ihop.

Jörgen Warborn (M)

Europaparlamentariker

ANNONS